Hva har de politikerne tenkt å gjøre for kulturlivet i Åsane i kommende bystyreperiode? Hvilke planer har de for å sikre at det mangfoldet av kulturaktiviteter som finnes i dag kan opprettholdes og videreutvikles? Hvordan vil de bedre de økonomiske støtteordningene?

Debattmøte den 22. august

Åsane Kulturråd inviterer herved alle organisasjoner og lag til debattmøte med representanter for de politiske partiene i Åsane på onsdag den 22. august klokken 19:00 i Storsalen på Kulturkontoret. Her vil vi diskutere konkret hva de enkelte partiene har av planer for å støtte og utvikle rammebetingelsene for kulturlivet i Åsane.

Hva er Åsane Kulturråd?

Åsane Kulturråd ble stiftet i vår og har som formål å jobbe for alle kulturaktørene i Åsane. Rådet skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom alle frivillige lag og organisasjoner innenfor kulturområdet i Åsane, for å være det frivillige kulturlivets felles talerør overfor politikere, offentlige myndigheter og for aktivt å bedre rammebetingelsene for alle kulturaktørene i Åsane. |

Medlemskap:

Det er helt gratis å bli medlem og alle organisasjoner og lag innenfor kulturområdet i Åsane oppfordres til å melde seg inn. Jo flere vi er jo mer makt kan vi legge bak kravene våre!

For å bli medlem, still opp den 22. august klokken 19:00 på Kulturkontoret eller kontakt Tom Gundersen (Tom.Gundersen@aorg.uib.no)