Heggernes inviterer nå til årets kulturkonferanse, som denne gangen vil handle om samspillet mellom kultur, næringsliv, frivillig lokalt engasjement og kommunen.

Sammen for kulturhus

– Rune Håndlykken fra Kulturhusplan vil holde hovedforedraget, forteller Heggernes.

– Han er vel den personen i landet som de siste årene har jobbet mest med planlegging og realisering av kulturbygg, ikke minst som rådgiver for programprosessen som Kulturhuskomiteen gjennomførte i 2006 og 2007.

I foredraget sitt vil Håndlykken vise eksempler fra andre steder og gi innspill til hvordan kommunen nå bør satse på samspill og partnerskap for å realisere kulturhusprosjektet i Åsane.

Trivelig bydelssentrum

Seksjonsleder for kultur i Bergen kommune Øyvor Johnson, Allan Sønderbæk fra Steen&Strøm, arealplanlegger i Bergen kommune Gyda Strømmen og Roald Heggernes vil holde egne innledninger på møtet. Møteleder blir Jan Reidar Rasmussen tidligere kultursjef i Åsane.

– Alle som er opptatt av bydelens fremtid og av at vi sammen skal klare å skape et levende og trivelig Åsane bydelssentrum, bør sette av tid til å komme på denne konferansen, avslutter Roald Heggernes.

Lørdag 25. oktober kl. 10.00 i Storsalen på Kulturhuset i Åsane Senter.

Påmelding til Arna og Åsane kulturkontor snarest, senest innen 22. oktober!

Besøk Åsane Tidende.

Les flere nyheter på våre lokalsider.

KULTURHUS NÅ: - Det er av avgjørende betydning at vi kan få til et godt samarbeid mellom det frivillige kulturlivet, næringslivet og kommunen om finansiering og drift av det fremtidige kulturhuset, sier Roald Heggernes.
Magne Fonn Hafskor
PLANLEGGER FOR KULTURBYGG: Rune Håndlykken fra Kulturplan holder hovedforedraget på årets kulturkonferanse lørdag 25. oktober. Foto: Privat utlån.
Privat