Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor

Fyllingsdalen historielag — kulturformidling og bevaring av Kårhuset.

Fyllingsdalen Nye Teater - teater for og med barn.

Fyllingsdalen Ungdomshus - kultur og aktivitetshus, driver utleie til lag, organisasjoner og privatpersoner. Ligger i Hjalmar Brantingsvei.

Ungdomsrådet i Fyllingsdalen og Laksevåg - holder faste arrangementer og er høringsorgan for unge.

Savner du en oppføring fra kulturbydelen Fyllingsdalen? Send oss noen ord på lokal@bt.no .

GODE HJELPERE: Fra premieren til «Reisen til Julestjernen" på Fyllingsdalen Nye Teater.
BERGENS TIDENDE