Dans

  • Leikarringen Gladleik
  • Eikelandsfjorden barneleikarring
  • After Eight Association

Andre

Fusa ungdomsklubb

Baldersheim Bygdelag www.baldersheim.net

Fusasoga er et nettsted med lokalhistorie fra Fusa.

Savner du et lag eller en organisasjon fra Fusa? Send en lenke og noen ord om det til lokal@bt.no

Fusabandet «Theater of Dream» spiller på Ungdommens kulturmønstring.
Stian T. Bringsverd Olsen