Ennå har man ikke forstått at kulturen i dag ikke er den samme som for 200 år siden, og pengene følger derfor dette eldgamle tankemønsteret. Rundt om i Norge, og ikke minst Bergen, ser vi at kulturen er mer mangfoldig, mer sammensatt, mer spesialisert enn tidligere. Vi ser at det yrer av liv i byens kulturmiljøer, og spesielt i de miljøene som skapes av og for ungdom. Dessverre ser vi også at det er disse som må greie seg med lite eller ingen offentlig støtte, mens de som retter seg mot et eldre publikum får så det monner. Det er synd fordi kultur er mer enn Carte Blanche og DNS.

I BT kunne man nylig lese om subsidiene fra det offentlige som gjør at institusjoner som DNS og Carte Blanche kan tilby billetter til sitt publikum til fornuftige priser. Ser du en forestilling oppsatt av Carte Blanche betaler du 150 kroner i døren, og 1236 kroner over skatteseddelen. Dette er en villet subsidiering og helt uproblematisk for meg. Uten en slik støtte ville ikke jeg kunnet benyttet meg av tilbudet Carte Blanche fører, og vi ville fått en kultur for eliten som kunne betale for seg. Likevel blir jeg litt forbannet når jeg ser over BTs liste av velstående og forfordelte kulturinstitusjoner. Grunnen er enkel: Det er ingen av dem som henvender seg til meg! Jo visst, har de ungdomsforestillinger i ny og ne, men i det store og hele er publikummet deres 40— 50 år. Det viser ikke at vi subsidierer galt, men skeivt. De fleste erkjenner at kulturbegrepet er blitt strukket meget langt gjennom de siste ti årene, og at ungdomskultur er i dag en mer sentral aktør i utviklingen av vårt lands kulturelle spekter. Men med denne erkjennelsen må der også følge mer penger.

Skal vi da ta fra de tunge, anerkjente institusjonene våre? spør dere sikkert. Ikke nødvendigvis, men mest sannsynlig, ja. At politikerne på Stortinget kommer til å drysse enda flere millioner på Kultur-Norge er det ikke mange andre enn «kulturbyråd» Anne-Grethe Strøm- Erichsen som tror, og derfor er en eller annen form for omfordeling av den offentlige kulturstøtten det mest naturlige. Kulturministeren skal på vårparten levere en ny kulturmelding til Stortinget, og håpet er at man der har tatt innover seg endringene i kulturlivet. Mangfoldet er større i dag enn før, og derfor må pengene fordeles jevnere. Alle kulturelle uttrykk bør kunne ha økonomisk frihet til å kunne utfolde seg, også dem som ikke har vært her i 200 år. Ungdom bør vies mer plass når kulturkronene skal fordeles, men samtidig skal DNS, Carte Blanche, Harmonien, m.fl. få sitt. Dette bør være en målsetting for alle dem som til daglig jobber med kultur, for politikere, og for publikum.

Harald Victor Hove

formann i Bergens Unge Høyre