— Dette er kanskje min siste sjanse til å gjøre noe helt nytt, sier Kuhnle, som er en av Europas fremste innen forskning på velferdsstaten. Han har i en årrekke vært styrer ved Institutt for sammenliknende politikk ved UiB.

Hertie School of Governance i Berlin tar opp sine første studenter til høsten, og er en utdannings- og forskningsinstitusjon finansiert av Hertie Foundation. Universitetet kan gi eksamener og grader, inkludert doktorgrader, på lik linje med offentlige universiteter.

Kuhnle har fått et professorat innen «Master of Public Policy», og er en av seks som er ansatt ved det nye universitetet. Han skal undervise studenter med bakgrunn fra økonomi, juss, statsvitenskap og sosiologi på masternivå, og har fått tre år permisjon fra UiB. Kuhnle begynner gradvis fra høsten av. Han har ikke planer om å bosette seg i Berlin til evig tid.

— Det er ikke lett å reise fra Bergen, men med den nye jobben ønsker jeg å bygge broer mellom UiB og Tyskland. Det nye universitetet får et internasjonalt miljø, og Tyskland er et veldig spennende land - og kanskje Norges viktigste politiske partner i Europa, sier Kuhnle.

Etter 30 år ved Universitetet i Bergen (UiB) skal professor Stein Kuhnle (bildet) være med på å bygge opp et tysk universitet fra grunnen av.