Trafikkproblemer i Åsane er ikke noe nytt fenomen. Forrige ukes Glimt fra fortiden handlet om biltrafikk og kommunens vedtak om at biltrafikk var uønsket i Åsane. På 1970-tallet var det enorme køer til og fra Åsane og nå er vi snart tilbake til køproblemene fra den gang.

De fleste som kjører bil i Åsane opplever oftere og oftere å stå i kø. Køkjøring er imidlertid ikke den eneste formen for trafikkproblemer som har eksistert mellom Åsane og Bergen.

Leide ut skytebane

Riksveien fra Steinestø til Bergen over Munkebotn sto ferdig i 1870-årene. Fra da av var det mulig å kjøre med hest og vogn til byen. Det var ikke like praktisk for alle å benytte seg av denne hovedveien. Blant beboerne på Eidsvågnesset var det en del som fortsatt brukte gamle gangstier når de skulle til og fra byen.

En av disse var husmannen i Fagerdalen, Ole Brynjulfsen Fagerdal og resten av hans familie. Fra 1893 hadde gårdbruker Steffen Øyjorden leid ut deler av gårdsbruket sitt til skytebane for Sandvigens Skytterlag. Dette ble stiftet i 1891 og lever i dag videre under navnet Bergen Nordre Skytterlag.

Skrev til politiet

Skytterlagets skyting i Øyjorden gjorde det etterhvert så farlig for husmannen og hans familie å ferdes mellom hjemmet i Fagerdalen og Bergen at han i 1897 skrev brev til politimesteren i Bergen for å få slutt på elendigheten.

Han fortalte i brevet at han i mer enn 25 år hadde brukt veien (gangstien) mellom Fagerdal og Bergen. Husmannsfamilien gikk til og fra byen daglig, ofte flere ganger for dagen. Etter at Steffen Øyjorden hadde leid ut skytebanen, var det med fare for liv og helse når husmannen og hans folk skulle gå til og fra byen. Skytebanen hadde tre blinker som dels gikk på langs av stien og dels på tvers av stien.

"Maa ophøre"

Utdrag fra brevet: Og stien just har den retning hvor skytterne sender sine kugler med skiverne som maal, derfor er det for os stadigt farligt og usikkert, at gaa denne sti og naarsom man siger ulykken var nær kan meget let de største ulykker ske, hvilke sikkert ogsaa blir tilfældet hvis ikke en forandring sker, saa at skydning baade paa Øijorden og byens udmark nordenfor, ved magtbud maa ophøre.

I tillegg hadde de et skytterhus, der det til tider ble servert alkohol. Når så husmannen og hans folk skulle passere skytefeltet, måtte de gjemme seg bak steiner og rope for å gjøre skytterne oppmerksomme på dem. Noen ganger stanset skytingen straks, andre ganger måtte de vente lenge før dette skjedde.

På varme sommerdager var det også fare for at melken de bar med seg til byen skulle surne og bli ødelagt. I tillegg til dette var det i følge Ole B. Fagerdal heller ikke alltid skytterne var edru, noe som gjorde faren med å ferdes der enda større.

Omlegging av veien

Politimester i Bergen i 1897, Julius Olsen, sendte overkonstabel K. Sandhaug ut for å undersøke forholdene. Konklusjonen hans var at farene ved å ferdes på stien absolutt var reelle, så han foreslo å omlegge veien slik at man unngikk skuddlinjene.

Overkonstabel Sandhaug laget en kartskisse som viser den eksisterende gangveien mellom Fagerdalen og byen, plasseringen av blinkene, og hans forslag til omlegging av veien der hvor skytebanen og blinkene var. Politimesteren mente dette var en god løsning og rådet derfor begge parter, Ole B. Fagerdal og Steffen Øyjorden, til å følge denne løsningen som ville være til gode for begge parter.

For ordens skyld kan vi legge til at denne skytebanen er det som har gitt navn til Skytterveien.

Korrespondansen er utlånt av Eidsvåg Fabrikkers arkiv.

Lenker:

SKYTTERLAG I BERGEN: Dette er et bilde på et postkort sendt fra Bergen til Kristiania i 1910. Postkortet er utlånt til oss fra Kjell Dåvøy og har teksten ¿Bergen Skytterlaget¿. Postkortet viser et skytterhus og en hel del ivrige skyttere. Hvilket skytterhus som er avbildet vet ikke vi. Kan det være skytterhuset i Øyjorden eller er det et skytterhus fra et annet sted i Bergen? Er det noen av leserne som kjenner det igjen?
NY PLAN: Slik ville overkonstabel Sandhaug gjøre om veien forbi skyteskivene i Øyjorden. "Den af Sandhoug foreslaaede Ordning er utvivlsomt den bedste, og anbefaler jeg derfor begge Parter at blive endelig enig om den;" skrev politimester Julius Olsen, og avsluttet saken.
Pål Engesæter