— Dette øker handlefriheten vår, både for inneværende og kommende år, og gjør at vi i enda større grad kan prioritere viktige oppgaver i årene fremover, sier finansbyråd Hans Edvard Seim.

Øker nedbetalingen

Byrådet har i dag lagt frem tertialrapport 2/2006 og byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2007 og økonomiplan 2007-2010. Prognosene deres viser at inntektene øker, samtidig som driften av byrådsavdelingene er bedret.

Derfor vil byrådet nå øke nedbetalingen av underskuddet fra 150 millioner i vedtatt budsjett, til 250 millioner kroner.

— Bergen kommune vil ved årsskiftet ha tilbakebetalt 695 millioner kroner av det oppsamlete underskuddet på 0,9 milliarder som dette byrådet overtok, sier finansbyråden.

Snart gjeldsfri

Dette betyr at nedbetalingsbeløpene for årene 2007 og 2008, reduseres med 50 millioner kroner årlig.

— Hele det akkumulerte underskuddet på 0,9 milliarder kroner vil da være nedbetalt i 2008, sier Seim.

LYSERE TIDER: Finansbyråd Hans Edvard Seim sørger for at Bergen blir kvitt gammelt underskudd.
Bjørn Erik Larsen