Etableringen av Eventyrskogen skole ble presset gjennom av opposisjonen i bystyret. Senest i fjor, da skolen var strøket fra budsjettet, men ble forhandlet på plass igjen som en småskole i kombinasjon med barnehage.

Nå viser det seg imidlertid dyrt og vanskelig å drive både barnehage og skole i det vesle skolebygget i Heien, som tidligere huset et aldershjem.

Løsningen flertallet i bystyret sluttet seg til i går er følgende: Eventyrskogen blir ren skole for småbarn i Ytre Sandviken. Siden dette tømmer naboskolen Krohnengen for elever, blir opptaksgrensene for Krohnengen flytter innover mot sentrum. Resultatet blir at elevtallet krymper på Christi Krybbe.

Nordens eldste barneskole får dermed frigjort så mye plass at barnehagen i stedet skal plasseres der.

Etter forslag fra Høyres Annette Strand strøk bystyret plasseringen av barnehagen i Krybbesmauet. Hvor på skolen de 42 barnehagebarna skal holde hus, blir en detalj som skolen skal få være med og avgjøre.

Både foreldrenes arbeidsutvalg og Utdanningsforbundet har protestert på at dragkampen om elever skal gå ut over Nordens eldste skole. Pluss at barnehagen skal vedtas i ekspressfart, uten at verken trafikkløsninger eller lekeareal er sett nærmere på.

På den bakgrunn ba SV bystyret utsette saken, men fikk ikke flertall for det.