Torsdag skal politikerne i komité for miljø og teknikk i Askøy ta stilling til søknaden fra Skanska Asfalt om å etablere et asfaltverk på Horsøy. Det har den samme komiteen gjort to ganger tidligere.

Med litt varierende resultat.

Øystein Kråvik, som blir nærmeste nabo til asfaltverket, er fortvilet. Møtet med miljøbyråkratiet hos fylkesmannen og Askøy kommune har vært en underlig opplevelse, synes Kråvik.

Støy, støv og trafikk

Kråvik og 100 andre beboere i området rundt Horsøy har protestert mot asfaltverket. Mest fordi asfaltverket støyer, men også fordi de er redde for støv, utslipp og økt tungtrafikk på veiene.

Kråvik sitter hjemme på kjøkkenet nederst i idylliske Krokåsdalen sammen med nabo Ottar Eiking. Fra kjøkkenet har Kråvik utsikt både oppover det vakre dalføret og over mot industriområdet på Horsøy.

Inntil i fjor vinter huset Horsøy en fiskeforfabrikk. Da den stengte, forsvant 35 arbeidsplasser — pluss det beryktete Horsøy-lukten.

Skanska Asfalt, som siden 1998 har drevet asfaltverk på Skageneset i Sund, er på flyttefot. På Søre Straume i Fjell var asfaltverket lite velkomment. Da fattet Skanska interesse for Horsøy.

— Vi ønsker ganske enkelt å flytte litt nærmere Bergen, lyder Thorbjørn Engs begrunnelse. Eng er administrerende direktør for Skanska Asfalt.

Konkluderte - og snudde

I august skrev fylkesmannen miljøvernavdeling til Askøy kommune og ba kommunen uttale seg om søknaden fra Skanska.

I oktober fikk komiteen saken første gang. Da sa en enstemmig komité at den i utgangspunktet var positiv, men etterlyste mer informasjon om mulig kreftfare og mulighetene for å bruke Horsøy til fiskerihavn hvis asfaltverket ligger der.

I slutten av oktober kom saken opp igjen. Da vedtok et knapt flertall å erklære seg skeptisk til asfaltverket.

Med den uttalelsen på bordet, konkluderte fylkesmannen med at det ikke er aktuelt med asfaltverk på Horsøy.

Konklusjonen fra fylkesmannen ble imidlertid ikke stående lenge. Etter et møte med representanter for kommunen, kom kontrameldingen. Askøy-politikerne må først behandle saken etter plan- og bygningsloven. Uttalen gjelder ikke som vedtak.

Fylkesmannens saksbehandler John Olav Hisdal avstår fra å kommentere fylkesmannens krumspring, men viser til en skriftlig redegjørelse. Naboene på sin side krever at Arbeids- og administrasjonsdepartementet erklærer både kommunen og fylkesmannen miljøvernavdeling for inhabile.

Frp med døren på gløtt

Neste runde i komiteen kan ende med et ja til asfaltverk. Frp har nemlig satt døren på gløtt:

— Horsøy er et industriområde. Hvis det kan dokumenteres at asfaltverket ikke gir kreftfare og ikke kommer i konflikt med fiskerihavnen, vil vi gå inn for etableringen, sier Frps gruppeleder Roald Steinseide.

— Frps Knut Hanselmann gikk i sommer ut i avisen VestNytt og ønsket asfaltverket velkommen til Horsøy. Føler Frp seg bundet av den uttalelsen?

— Jeg kan stå inne for hvert ord Hanselmann sa, men i dette tilfellet er det stilt noen viktige spørsmål vi må få svar på, sier Steinseide.

— Har det etter din mening vært urent trav i denne saken?

— Litt rotete har det vært, men det kan skje, sier Steinseide som mener administrasjonen normalt gjør en god jobb.

NÆRMESTE NABO: Øystein Kråvik er en av flere naboer som protesterer på planene om å etablere et asfaltverk på Horsøy tvers over bukten fra Kolåsdalen. <br/>Foto: ØRJAN DEISZ