TOR KRISTIANSEN

— I disse juleukene steker vi 1400 krumkaker. Ellers i året steker vi vafler, opplyser Annie Sæverud. I sine flotte forklær skaper hun og de tre andre damene, Inger Røsland, Jorunn Hansen og Asbjørg Børresen, stor glede blant beboerne ved Bergen Røde Kors Sykehjem. «Engler» kalles de.

70 «engler»

Ikke mindre enn 70 «engler» er tilknyttet Frivillighetstjenesten ved sykehjemmet. De er vel verd Omsorgsprisen 2004, som de nylig ble tildelt for sin oppofrende innsats.

— Prisen er en verdifull anerkjennelse som gir glød til å stå på videre, sier Bente Vassenden, som sammen med Karin Røstvær koordinerer arbeidet.

De 70 frivillige er der som tjenende engler på sykehjemmet for å skape miljø og trivsel i korridorene. Noen går på besøk og gir en hånd å holde i for dem som trenger det. De følger også til tannlege, skobutikk, teater og fest. og går noen bort, er de vertskap ved minnestunden.

Vinvognen er et særdeles populært tiltak, der de frivillige tilbyr varmende gleder til beboerne. Dansekvelder og fester steller de og i stand. 12 frivillige deler vaktene i vestibylen. Også de pårørende skal kjenne seg velkommen på sykehjemmet og bli tatt vel imot.

Kontoret for de frivillige er også blitt et møtested for mange. Berit Chyba synes det er hyggelig å bare stikke innom og slå av en prat. Alltid har hun 7. sansen med hvis nye oppgaver skal dukke opp.

Takknemlighet

— Vi får mange smil fra de eldre, kjenner takknemlighet og føler at vi er til nytte. Samtidig har vi et samhold oss imellom, forteller de fire kvinnene som steker krumkaker. En er med fordi hun mistet en sønn for 12 år siden, en annen fordi hun ikke kunne bruke armene som før og ble uføretrygdet. De kjenner selv glede ved å bety noe for andre.