ØYULF HJERTENES

— Nå får vi bare gjøre det beste ut av bygningene som ligger der i dag, sier Knut Galtung Døsvig, administrerende direktør i Bara Eiendommer, og talsmann for næringslivet i området.

Næringslivet ønsket endringer i de planlagte trafikkreguleringene i området Bjørnsons gate, Fabrikkgaten, Fjøsangerveien og Edv. Griegs vei som kommer i forbindelse med bybanen. Deres bønner ble ikke hørt i komité for miljø- byutvikling og teknikk. Dermed droppes prosjektet som skulle forvandle bydelen.

— Dette betyr tap av flere hundre fremtidige arbeidsplasser for Bergen, noe som må inn i regnestykket for bybanen, sier Galtung Døsvig.

Flytterushet uteblir

Flere bedrifter har tidligere truet med å flytte om trafikkreguleringene gikk igjennom som planlagt. En av dem er Rema 1000, som har sitt hovedlager for Vestlandet i Kanalveien.

I går var regiondirektør Helge-Bjørn Pettersen i matvarekjeden ikke like bastant.

— Vi må først få utredet konsekvensene før vi kan si noe mer om dette. Vi vet jo ikke engang om det kommer noen bybane i det hele tatt. Det som er klart, er at vi ikke kan bruke anlegget i Kanalveien om ikke tilkomsten er skikkelig, sier han.

Heller ikke andre bedrifter BT var i kontakt med i går ville foreløpig si om de nå gjør alvor av flyttetruslene.

Tror ikke på ekstrafiler

Hovedinnvendingene fra næringslivet var tilkomsten i Bjørnsons gate, og Kanalveiens forvandling til en hovedinnfartsåre.

Prosjektleder for bybanen, Lars Stendal, mener de planlagte tiltakene for trafikkavvikling vil bli bedre etter omleggingene. Ifølge planene vil den økte belastningen i Kanalveien bli tatt hånd om av ekstra filer ved avkjørsler, noe som vil bedre flyten i trafikken.

— Vi har ikke sett noe som kan overbevise oss om at dette er en god løsning, sier Paal Christian Mowinckel, daglig leder av Mowinckel Management.

Gjennom selskapet Univest fremleier de til Rema 1000 i Kanalveien 51.

— Det er rett og slett ikke plass til slike utvidelser av veien. Ekstra filer er en fin idé, men her er det ikke fysisk gjennomførbart. Et annet problem er hva som vil skje med trafikkavviklingen i rushet, sier Mowinckel.