GURO ISTAD

JAN M. LILLEBØ (foto)

Nå engasjerer også lokalbeboere og golfspillere seg i striden om «golfstien» gjennom Siljustøl. Ikke uventet har de diametralt motsatte oppfatninger om hva som er riktig og fornuftig standpunkt i saken.

Bergens Tidende har vært på befaring i området, sammen med lokalbeboer Trygve Ritland og golfspiller Atle Helland. Begge sider av den betente stien er omgitt av golfbane. Flere steder er det satt opp skilt som forteller at det er gjennomgang forbudt for andre enn golfspillere.

Voldtekt av begreper

— Det som gjør meg så forbannet er at dere påberoper dere «allmennhetens interesse». Er dette et pre for dem som ikke er golfere? Det er rett og slett farlig å gå over her, tordner Trygve Ritland. Han har vokst opp i området, og er ivrig bruker av stinettet på Siljustøl.

— Ja, hvis man ikke er golfspiller er det farlig, medgir Atle Helland, som samtidig understreker at det er Bergen kommune, ikke Fana Golfklubb, som har ekspropriert eiendommen.

— Men det er i allmennhetens interesse seks måneder av året når golfbanen er stengt, og i golfernes interesse i seks måneder, påpeker Helland videre.

— Det der er voldtekt av begrepet allmenne hensyn, synes lokalbeboeren, men golfspilleren mener det er flere av golferne enn av dem som benytter seg av stinettet rundt Siljustøl.

— Du snakker om de få, mens jeg snakker om et par tusen, dundrer Helland tilbake.

Nødvendig sti for golferne

For mens Bergen kommune og Fana Golfklubb ønsker å bekle den 120 meter lange stien, som krysser gjennom Siljustøl-eiendommen, med duk og grus, mener motparten at dette vil ødelegge en del av komponist Harald Sæveruds tanker bak stinettet på Siljustøl.

— Dette er den eneste grønne lungen som er igjen her i området for folk å ferdes i. Her skal man kunne gå og bli inspirert og gjøre seg tanker, synes Trygve Ritland.

— Her gikk Sæverud og komponerte og gjorde seg tanker, akkurat som du gjør...

— ... Når jeg spiller golf, ja, fullfører Atle Helland.

— Jeg har all respekt for dem som går her for å bli inspirert, men man kan vel tenke selv om vi legger grus på stien som allerede er her. Flere av stiene på Siljustøl er gruslagte på samme måten som vi vil gjøre det, argumenterer han.

Ifølge Ritland, derimot, fantes det aldri noen sti her før golfklubbens medlemmer tråkket den opp:

— Det var et hjortetråkk her. Området var gjerdet rundt for å holde hjorten ute, hevder han og peker på et nedrevet gjerde i skogkanten.

Men Helland viser til at utbedring av den aktuelle stien var en forutsetning da golfbanen ble bygget.

— Det er umulig å gå rundt. Det er altfor langt, og dessuten farlig fordi man må gå over golfbanen.

— Det er jo passe arrogant å bygge en golfbane under forutsetning av å skulle gripe inn på annen eiendom. Dere har vel bare godt av å gå litt, skyter Ritland, men blir blankt avvist.

— Det der blir bare latterlig! Golfbanen er jo uansett bygget for lenge siden, så den saken er ingen vits i å diskutere videre.

Musikkhistorisk kart

Stien som forbinder hull 5 og 6 på banen er gjørmete og vanskelig å ta seg frem på. Et par golfspillere skyver bestemt på bagene sine.

— Dette er en vits, kommenterer en av dem idet han går forbi.

Men for Harald Sæveruds etterkommere, er dette slett ingen vits.

— Mange ser ikke at eiendommen er så mye mer enn bare sti og skog. For å forstå det må man vite hva Harald Sæverud tenkte med eiendommen og lese fredningsvedtaket. Det finnes et musikkhistorisk kart, forklarer Bjørn Cato Rosenberg hos Access advokatene, som representerer Sveinung Sæverud i saken.

Det musikkhistoriske kartet kunne kanskje vist hvem som har rett, Trygve Ritland eller Atle Helland, Bergen kommune eller Sveinung Sæverud, men hos byfogden får BT opplyst at kartet ikke er et offentlig dokument, og kan derfor ikke fremvises.

Saken er nå sendt over til Gulating lagmannsrett.

UMULIG STI: Bergen kommune og Fana Golfklubb ønsker å gruslegge denne stien, men møter protester fra Sveinung Sæverud. -Det er idiotisk at de som er litt eldre må dra golfbagene etter seg gjennom en gjørmete sti, mener golfspiller Atle Hetland.
PÅ SAMME STI: Trygve Ritland og Atle Helland forlater Siljustøl uten å ha blitt enige om hva som er riktig avgjørelse i striden om «golfstien» på Harald Sæveruds gamle eiendom.
-ARROGANT: Det er arrogant å påberope seg allmennhetens interesse, når området kun er åpent for golfspillere, mener Trygve Ritland.
KRANGLESTIEN: Lokalbeboer Trygve Ritland (til venstre) og golfspiller Atle Hetland er kraftig uenige om realitetene rundt den såkalte «golfstien» på Siljustøl.