— Hvorfor skal noen få tjene seg søkkrike på noe som rammer et helt lokalsamfunn? spør lederen av Toppesandens velforening, Per Knapskog.

Konsulentselskapet Opus Bergen planlegger å bygge for tre blokker i friluftsområdet Toppesanden.

Det liker beboerne i området så dårlig at de er villige til å ta større dugnadsøkter for å tjene inn de pengene som må til for at kommunen skal kjøpe opp området, i håp om å bevare friområdet.

Friområdet har den eneste langgrunne badeplassen mellom Grønnskjæret og Salhus.

- Ført bak lyset

I dette området er det blitt skissert tegninger av to sjuetasjes blokker, og en på åtte etasjer, som skal romme over 50 leiligheter.

— Jeg mener kommunen er ført bak lyset. I papirene kommunen fikk er det snakk om 21 leiligheter, og det er ut ifra det kommunen har gitt signal om at planleggingen kan begynne, sier Knapskog .

Området ble i 1965 regulert til et friområde, men kommunen har aldri kjøpt fri grunneieren. Nå ønsker velforeningen at kommunen fornyer reguleringsplanene og kjøper området.

— Hvis det blir vanskelig, skal vi få i gang en kronerulling for å få inn de 100.000-200.000 kronene som trengs for å kjøpe ut eieren, sier Knapskog, og ser for seg en fremtid som vaffelselger.

Flere forslag om å bygge ut området er blitt avvist av kommunen, men det har ikke satt en stopper for byggeplanene. Knapskog samlet over 100 naboer til velforeningen. Sammen har de egne planer for hvordan området kan benyttes.

Kan ramme undervisning

Engasjementet mot utbyggingen er også stor på Mjølkeråen barneskole. Rektor Ragnhild Fosheim frykter at det kan bli vanskeligere å ha uteskole hvis byggingen tar til.

— Vi trenger et friområde som er lett tilgjengelig for skolen, sier Fosheim.

Skolens elever har opp til flere ganger i uken undervisning ute i naturen, og rektoren hevder at den dette har vitalisert naturfagundervisningen.

— Hvis det er snakk om å bygge mange boenheter, blir det vanskelig å kalle det for et friområde Jeg håper at dette blir forhindret, sier hun.

<b>KRANGLING I FJÆREN:</b> Taral Jensen fra konsulentfirmaet Opus (t.h.) sier at selv om det kommer blokker i Toppesanden, vil nærmiljøet bevares. - Det blir ikke det samme. Vi skal gjøre alt for å forhindre byggingen, sier Per Knapskog (fremst), leder i Toppesanden velforening sammen med Jan B. Monsen (t. v.) og Sverre Steinsund. <br/> FOTO: BJØRN ERIK LARSEN