Byggesaksgebyret på 12.000 kroner øker med 500 kroner.

Månedsabonnementet for hjemmebaserte tjenester øker med 59 kroner for dem med høyest inntekt. For lavere inntekter er det mindre økning.

Årskortet for voksne i svømmehaller økes med 100 kroner, og 50 kroner for barn. Enkeltbilletter økes med 3 og 1 kroner.

Tømming av slamavskillere er av de avgiftene som i kroner skal øke mest neste år. De som har de største kummene, må regne med en avgiftsøkning på 813 kroner.

Byrådets forslag til avgiftsendringer i 2009:

Avgiftstype Satser i 2008 Forslag til satser i 2009 Endring i beløp
HJEMMEBASERTE TJENESTER PR. TIME
Inntekt under 140.512 0 0 0
Inntekt mellom 140.512 - 210.768 126 132 6
Inntekt mellom 210.768 - 281.024 206 216 10
Inntekt over 281.024 206 216 10
Abonnement hjemmebaserte tjenester pr. måned
Inntekt under 140.512 0 0
Inntekt mellom 140.512 - 210.768 505 529 24
Inntekt mellom 210.768 - 281.024 1 033 1 083 50
Inntekt over 281.024 1 241 1 300 59
TRYGGHETSALARM PR. MÅNED
Inntekt under 140.512 56 59 3
Inntekt over 140.512 111 117 6
  TOLKETJENESTEN (MOKS)
Skriftlig oversettelse pr. A4-side (300 ord): 725 760 35
Tolking hos Biltilsynet (teoriprøve) pr. oppdrag 920 964 44
 SMITTEVERNKONTORET
Reisemedisinsk konsultasjon 315 330 15
 FORELDREBETALING SFO
Hel plass (15 t/u eller mer) - pr mnd 1 850 1 850 0
Morgenplass - pr. mnd. 670 670 0
Ettermiddagsplass - pr. mnd. 1 435 1 435 0
Dagplass - pr. dag 210 210 0
FORELDREBETALING KOMMUNAL BARNEHAGE
Heldagsplass (41 t. eller mer pr. uke) 2 330 2 330 0
Halvdagsplass (33 t/u) 1 700 1 700 0
Delt heldag (22,5 t/u) 1 165 1 165 0
Delt halvdag (16,5 t/u) 850 850 0
 BERGEN KULTURSKOLE
Pris pr elevplass pr. år 2 350 2 350 0
 SVØMMEHALLER OG BAD
Enkeltbillett voksne 55 58 3
Enkeltbillett barn 27 28 1
Klippekort voksne (12 klipp) 550 580 30
Klippekort barn (12 klipp) 270 280 10
  Årskort Voksne 2 500 2 600 100
 Årskort Barn/Honnør 1 250 1 300 50
Halvårskort Voksne (nytt) 1 400 1 500 100
Halvårskort Barn/Honnør (nytt)* 700 750 50
 NORDNES SJØBAD
Enkeltbillett voksne 48 50 2
Enkeltbillett barn 22 23 1
Klippekort voksne (12 klipp) 480 500 20
Klippekort barn (12 klipp) 220 230 10
   Sesongkort Voksne 840 900 60
   Sesongkort Barn/Honnør 410 430 20
SLÅTTHAUG KUNSTISBANE OG BERGENSHALLEN
Voksne 29 30 1
Barn 12 13 1
Klippekort voksne (12 klipp) 275 300 25
Klippekort barn / honnør (12 klipp) 110 120 10
 FEIING
For anlegg med innfyrt effekt mindre enn 50 kW
Basisavgift for feiing og tilsyn 343,75 366,25 22,5
For anlegg med innfyrt effekt større enn 50 kW
Årlig feieavgift per røykløp 953,75 1016,25 62,5
Årlig tilsynsavgift per røykløp 476,25 507,5 31,25
  TEKNISKE TJENESTER
Årsgebyr vann (ekskl. mva.)
bruksareal 120 m2 1752,5 1827,5 75
bruksareal 50 m2 730 761,25 31
Årsgebyr avløp (eksl. mva.)
bruksareal 120 m2 1516,25 1736,25 220
bruksareal 50 m2 631,25 723,75 93
Årsgebyr tømming av slamavskillere (ekskl. mva)
tank inntil 4 m3 2 212,50 2 562,50 350
tank over 4 inntil 6 m3 3 362,00 3 837,50 476
tank over 6 inntil 8 m3 4 475,00 5 125,00 650
tank over 8 inntil 10 m3 5 587,50 6 400,00 813
  BYGGESAK
De to første boenheter, uansett størrelse på enhet 12 000 12 500 500
De neste, per boenhet 6 000 6 300 300
Hybel (enkeltrom m/felles kjøkken, oppholdsrom etc) og campinghytter, per enhet 6 000 6 300 300
Tilbygg og påbygg til boliger (pbl §93)
0 - 30 m² 3 000 3 100 100
31 - 50 m² 6 000 6 300 300
Over 50 m2 8 000 8 300 300
Innredning av loft/kjeller som tilleggsrom til eksisterende boenhet 6 000 6 300 300
Garasjer,naust og uthus
Der garasje inngår som egen del av bygning(er) (bolig/kontor etc), fastsettes separat gebyr etter denne paragraf.
0 - 30 m² 3 000 3 100 100
31 - 70 m² 6 000 6 300 300
Over 70 m² Som for ervervsbygg