— Vi mister store tilskudd både i fylkeskommunen og i Bergen. Tilskuddene er avhengige av valgresultatet og hvor mange representanter vi får i bystyret og fylkestinget, sier SVs gruppeleder i bystyret, Oddny Miljeteig.

Partiet har gruppesekretær både i bystyret og fylkestinget og diskuterer i disse dager hvorledes partiet skal klare å opprettholde dagens aktivitet med færre representanter og mindre penger.

Fast månedlig beløp

— Vi ser blant annet på en ordning der SVs medlemmer forplikter seg til å gi et fast månedlig beløp til partiet, slik at vi har penger nok til blant annet lønn.

I fylkeskommune har partiet mistet halvparten av representantene sine. I tillegg faller partiet etter alt å dømme ut av fylkesutvalget. Det samlede inntektstapet for SV, inkludert lønn til partiets medlem i fylkesutvalget kommer opp i 300.000 kroner.

I Bergen mister partiet 130.000 kroner i tilskudd, men det som skaper enda større problemer er at SV ikke kan regne med å få en heltidslønnet kommunalråd til neste år. Oddny Miljeteig må dermed lønnes av partiets gruppetilskudd på 440.000 kroner.

Minus en halv million

SV er ikke det partiet som mister mest. Frp tapte flest stemmer både i fylkestingsvalget og kommunevalget. I fylkespolitikken utgjør tap av gruppeledergodtgjørelse, representantstøtte og stemmestøtte en halv million kroner. I kommunen, der partiet mistet 7 representanter i bystyret, er inntektstapet for partiet 55.000 kroner pr. representant, til sammen 385.000 kroner.

I tillegg kan partiet miste en av sine to fastlønnede heltidspolitikere. De fire siste årene har ordfører Gunnar Bakke og gruppeleder Tor Woldseth vært kommunalt lønnede, sistnevnte som kommunalråd.

— Vi blir nødt til å sette tæring etter næring. Det blir mindre å rutte med og vi er nødt til å gå ned på aktiviteten vi har hatt for gruppene, sier Tor Woldseth.

Høyre-vinner

Partiet har i dag en partisekretær i full stilling. I tillegg har partiet kjøpt fri fraksjonslederne i komiteene i mellom 10 og 20 prosents stilling.

— Vi håper fortsatt å kunne gjøre det, men det vil bli med en helt annen beløpsstørrelse, sier Woldseth.

Høyre er den store valgvinneren, både på fylkestinget og i bystyret. I fylkestinget kan Høyre regne med 415.000 kroner mer i representant- og stemmestøtte de kommende fire årene. I Bergen får bystyregruppen 330.000 kroner mer å rutte med.

Gruppeleder Ragnhild Stolt-Nielsen sier til BT at de først og fremst skal være forsiktige med pengene.

— Vi lønner en gruppesekretær i 100 prosent. Høyres nye bystyregruppe blir mye større enn dagens gruppe, og den vil bli dyrere å drifte, sier gruppeleder Ragnhild Stolt-Nielsen.

Mest til de minste

De virkelig store vinnerne, hva økonomisk uttelling angår er likevel de aller minste partiene. Miljøpartiet De Grønne og Byluft-listen kom begge inn i bystyret med hver sin representant. Bystyrets rause tilskuddsordning sikrer ethvert parti, stort eller lite, 440.000 kroner i gruppestøtte. I tillegg kommer representantstøtte på 67.000 kroner. Det gjør at de to partiene begge runder en halv million kroner i støtte.

Men de to partiene kan ikke bruke pengene til hva som helst. Partienes grunnstønad skal kun benyttes til å lønne ansatte. Personene som ansettes skal ha kontor på rådhuset og være tilgjengelig i normal arbeidstid.