Det står om 100.000 kroner, som gården på Garnestangen har fått i tilskudd fra kommunen i mange år, men som nå blir kuttet.

12.500 barn i året — Vi klarer ikke å drive uten dette tilskuddet i ryggen. Da er det bare én ting å gjøre, å skjære ned på aktivitetene, sier gårdens bestyrer, Einar Tvedt.

I praksis betyr det at nesten hele virksomheten blir utradert.

4H-gården på Garnes har vært en magnet for barn fra hele Bergen helt siden den ble opprettet i 1998. Hvert år har omkring 12.500 barn vært på besøk, og fått en unik opplevelse i kontakt med dyr, natur og variert gårdsdrift.

Positive opplevelser

— Noe av poenget med en 4H-gård er nettopp variasjonen og bredden, sier Einar Tvedt.

— Dette finner du ikke på gårder med spesialisert drift, som for eksempel melkeproduksjon eller sauer. 4H-gårder skal være annerledes. De skal ha ulike dyr og mangesidig drift som gir ungene innsikt i alle sider ved livet på en gård, sier Tvedt.

For å bli godkjent som undervisningsgård er det også strenge krav til sikkerhet. Ungene skal være i spennende, men også i trygge omgivelser.

Ingen dyrehage - Hele hensikten er å gi barna positive opplevelser knyttet til fritid, landbruk, natur. Alt på gården skal være tilrettelagt med tanke på å ta imot publikum til enhver tid, samtidig som gårdsdriften skal gå sin normale gang. Vi er ikke noen dyrehage eller utstillingsgård. Gården er ikke stor, men den er i full drift med ti melkekyr, fem hester, sauer, griser, kaniner, høns og ender. Alt skal være autentisk, slik at man får et realistisk bilde av livet på en gård og lærer seg å behandle og respektere forskjellige dyr, sier Einar Tvedt.

Dersom statusen som undervisningsgård forsvinner, vil gårdsdriften bli ført videre, men uten storinnrykk av nysgjerrige og vitebegjærlige barn.

Bonde for barn Einar Tvedt synes det er trist. Han liker å være bonde for barn og synes det er et givende arbeid. Det står om «bare» hundre tusen kroner for å fortsette driften, men det er viktige penger i denne sammenhengen.

— Det er vemodig, spesielt fordi vi har lagt ned så mye krefter og energi på å få dette til å bli et positivt tiltak. Det synes jeg vi har klart. Interessen og pågangen har bare økt fra år til år, sier han.

Nesten hver eneste dag er det storinnrykk på gården, fra barnehager, SFO-ordningen og skoler fra hele bergensområdet. Hundre unger på en dag er helt vanlig. En gang i uken er satt av til riding for funksjonshemmede. Det er et svært populært tilbud som fra nyttår kan komme til å bli kraftig redusert, kanskje stoppe helt.

Hva synes du om nedskjæringene? Si din mening her: