– Vi hadde et underskudd på 3,5 millioner i 2007, og vi har gått i minus i alle år siden starten i 2005. Disse underskuddene ønsket ikke KJS (morselskapet red.anm.) å betale lenger, sier Kåre Michael Bottolfsen.

Han var daglig leder i selskapet frem til det i dag meldte oppbud, og er fortsatt administrerende direktør i KJS Servering.

Mood Restauranter AS hadde 23 ansatte, fordelt på Strædet pub og Mood Nightscene. Disse har nå mistet jobben.

– Vi beklager konkursen overfor ansatte og kreditorer som blir berørt, sier Bottolfsen.

Syv millioner

Mood Restauranter AS er et heleid datterselskap av KJS Servering. Bottolfsen regner med at KJS taper syv millioner kroner på konkursen. De andre kreditorene vil også tape penger.

Bottolfsen garanterer imidlertid at panthaver Sparebanken Vest, ikke vil få tap.

Mood omsatte i fjor for 12 millioner kroner, men klarte likevel ikke å unngå blodrøde tall.

– Grunnen til at vi hadde så dårlig økonomi var den knalltøffe konkurransen i markedet, i tillegg til et vanskelig bevillingsregime, sier Bottolfsen.

– Subsidiering

Han innrømmer at KJS har lidd tap på grunn av underskuddsprosjektet Mood de siste årene.

– Vi ønsket ikke lenger subsidiere driften av Mood, sier han.

KJS hadde i fjor et overskudd på 7,6 millioner før finans og årsoppgjørsdisposisjoner.

Pallas Eiendom AS har leid ut lokaler i Banco Rotto-bygget til KJS og Mood. Den siste tiden har de ikke vært fornøyd med driften og det ble nylig sendt ut en advarsel til Mood og KJS.

Med Mood konkurs håper de at det kan komme inn annen virksomhet i lokalene.

– Vi ønsker at de flotte lokalene skal brukes også på dagtid. Det er ikke noen stor hemmelighet at vi ønsker annen aktivitet enn nattklubb, sier Sigbjørn Hæve, styreleder i Pallas Eiendom.

Nielsen, Rune