— Det er nesten ikke innbrudd i boliger lengre, sier politioverbetjent Morten Ørn i analyse- og registerseksjonen i politiet.

— Hvorfor er det slik?

— Det er flere grunner til at antall innbrudd er gått ned. Folk har mindre verdisaker hjemme, elektriske apparater er billigere, det er flere som har alarmer samt at det ofte er adgangssperring i boligblokker. I tillegg er det også en del tidligere tyver som nå går på Metadon og Subutex, og dermed trenger de ikke lenger penger til narkotika, sier Ørn.

De kriminelle har også funnet andre markeder for å skaffe seg penger, og bedrifter med mye elektronisk utstyr er mer utsatte nå. Men den viktigste faktoren er nok politiets eget gjengangerprosjekt. Siden 1997 har politiet jobbet for å få de kriminelle gjengangerne bak lås og slå så fort som mulig, og statistikken viser en klar nedgang i antall innbrudd. I 1997 var det 974 grove tyverier fra bolig. I fjor var tallet 270, og det er forventet ytterligere nedgang i år.

— Innbrudd i boliger var en skikkelig plage før, sier Ørn.

Men mens stadig flere får ha huset sitt i fred, har det vært en økning i tyveri på offentlig sted.

— Det er nesten like lønnsomt å stjele en veske som å bryte seg inn i et hus, og risikoen er også mindre ved å stjele vesker og mobiltelefoner på offentlig sted. Men vi vet jo at en del av tilfellene på statistikken er ting som bare er blitt glemt igjen et sted - men for å få det dekket av forsikringen, så anmelder folk det som tyveri.

Innbrudd i bil er en annen type kriminalitet som fortsatt er omfattende. Også her er det sentrum som er spesielt rammet, samt andre områder med mye trafikk.

— Det er veldig personavhengig når og hvor det blir gjort innbrudd, og vi ser gjerne en økning når enkelte kommer ut fra fengselet.