30 deltidsansatte mister jobben etter at kafeen og motellet stengte dørene tirsdag.

Daglig leder Oddny Thunestvedt sier til Bergens Tidende at det var tapet i rettssaken mot bensinstasjonen som gjorde utslaget og førte til konkursen.

— I første rettsinstans vant vi klart og fikk tilkjent 600.000 kroner i erstatning, I andre rettsinstans tapte vi og må ut med 400.000 kroner i saksomkostninger. Det utgjør en forskjell på en million, og for et lite selskap er det veldig mange penger, sier hun.

Oddny Thunestvedt sier at det er veldig trist at dette skulle bli utgangen på saken. Bjørkheim Gjestetun ble startet i 1926 og vi har ansatte som er i femte generasjon av ansatte i samme familie, sier hun.

Hun betegner rettssaken og striden med bensinstasjonen om retten til å selge pølser som helt unødvendig.

Oddny Thunestvedt sier at driften av kafeen vil starte igjen, men hun vet ikke når det vil skje. Det er ett aksjeselskap som har stått for driften av gjestetunet og et annet aksjeselskap som eier bygningene. Det er selskapet som har stått for driften, som nå er konkurs. Vi vil nå prøve å finne et nytt selskap som kan forestå ny drift. Men det vil bli etter et annet konsept enn det som har vært hittil, sier hun.

I mellomtiden blir lokalene pusset opp.