Blant en lang rekke høringsuttalelser er det foreløpig bare Idrettsrådet i Bergen som har omstridte Krohnegården som førstevalg.

Tidligere har bydelsstyret i Fyllingsdalen pekt på Skarphaugen som det beste av alternativene for et nytt fotballanlegg. Og tirsdag kveld sluttet bydelsstyret i Laksevåg seg til uttalelsen fra politikerkollegene i nabobydelen.

I tillegg sier Laksevåg bydelsstyre i et eget punkt i uttalelsen, at man anbefaler at arealet i Krohnegården ikke brukes til fotballformål.

Lokalavisen Sydvesten har sett på de øvrige høringsuttalelsene og konkluderer med at det bare er Idrettsrådet som vil ha Krohnegården.

Idrettsrådet mener at Skarphaugen-alternativet har en uklar realiseringshorisont, ettersom området er regulert for veitrasé, og ønsker seg en lokalisering som kan gi et idrettsanlegg i Fyllingsdalen så raskt som mulig.

Mens både Krohnegården miljøforening og Løvstakken velforening setter seg på bakbeina og ønsker fotballanlegget til Skarphaugen.

Det samme gjør ifølge Sydvesten Naturvernforbundet Hordaland, Bergen Skytterlag, Hordaland fylkeskommune og fylkesmannens miljøvernavdeling.

Forholdene som taler til Skarphaugens fordel er blant annet nærhet til boligområdene, kollektivtilbudet, mulighet for sambruk av parkeringsplasser, integrering av gang— og sykkelveinett samt et mindre konfliktfylt forhold til naturområde og landskap enn Krohnegården.

De må nok tenke seg om minst to ganger, de sentrale politikere som vil gjøre vedtak i strid med den nesten entydige høringsrunden.