GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bergens-tidende.no— Vi liker ikke at denne lederdiskusjonen tas i mediene. Der hører den ikke hjemme, sier lederen for arbeiderpartilagene i Nordhordland, Olav Mongstad. Rakker ned på leder Styremedlemmene i alle partilagene i Nordhordland har vært samlet til møte i helgen. Lederspørsmålet sto ikke på dagsordenen, men lanseringen av bergenspolitikeren Trond Tystad mot sittende leder Ranveig Frøiland, ble diskutert under møtet. - Det er ikke riktig, slik en kan få inntrykk av gjennom mediene, at Nordhordland står samlet bak Trond Tystad. Dette har ikke vært behandlet i de enkelte partilagene eller i andre representative organ, sier Mongstad.Han sier det var en samstemt oppfatning i møtelyden om at man ikke liker den måten Trond Tystads kandidatur er kjørt frem på. - Man skal kjempe for sine kandidater ved å fremheve disse, og ikke ved å rakke ned på motkandidaten. Trekker seg ikke Nestleder i Hordaland Arbeiderparti, Bjørn Christensen fra Voss liker heller ikke måten lederstriden føres på.- Det er uheldig at førstekandidaten på stortingslisten kritiseres åpent i mediene av partifeller i Bergen i et valgår, sier han. Christensen tror store deler av Arbeiderpartiet i Voss og Hardanger støtter Frøilands kandidatur. Han deler ikke oppfatningen til styremedlem i Bergen, Hallgeir Hatlevik, som i BT lørdag sa at Bergen var dårlig representert i partiets sentrale organ.- Grete Knudsen er fra Bergen, hun sitter i sentralstyret og møter i landsstyret. - Er det aktuelt for deg å trekke deg som nestleder for å gi Bergen denne plassen på årsmøtet?- Mitt svar er at jeg ikke står på valg. Dessuten har Voss og Hardanger bare meg i sentrale posisjoner, og vi har ingen på sikker plass til Stortinget, sier Bjørn Christensen.