• Jeg finner det litt rart at det er et snitt på 5,4 i kroppsøving på St. Paul skole, sier Terje Geithus, undervisningsinspektør ved Dale ungdomsskule.

Mens avgangselevene på Dale i Vaksdal i 2003 kun hadde fem skoler i Hordaland bak seg på karakterstatistikken, troner private St. Paul på toppen. Dale-elevene fikk gjennomsnittlig 4,0 i snitt i kroppsøving, 1,4 karakterpoeng dårligere enn sine medelever ved den katolske skolen i Bergen.

Også i heimkunnskap ligger de private skolene rundt 5 i snitt, mens en skole som Dale ligger på 3,8.

Felles for kroppsøving og heimkunnskap er at ingen av fagene er gjenstand for kvalitetskontroll utenfra gjennom eksamen.

— Vi har inntrykk av at det er i de fagene det er størst variasjon. Vi har ikke vært «snille» i disse fagene, slik man kan få inntrykk av andre steder, sier Geithus.

God reklame for private

Berit Strand Karlsen, rektor ved Ny-Krohnborg skole, har to mulige forklaringer på de store variasjonene:

— Enten er elvene så mye bedre. Men selvsagt kan det være at noen lærere er snillere enn andre, sier hun.

Rektoren på Ny-Krohnborg mener likevel det er logisk at elevene på privatskolene gjør det bedre enn andre.

— På de private skolene er det sikkert at foreldrene bryr seg, fordi de betaler for at barna skal gå på akkurat denne skolen. Det tror jeg er det viktigste, at foreldrene bryr seg, sier Strand Karlsen.

Hun mener økonomien i det private skolesystemet er et element i saken. Topplasseringer på karakterstatistikken er den beste reklame for private skoler som skal sikre seg nye elever og nye kroner.

- Avleggs system

BT har i en serie artikler den siste tiden påvist faren ved at det nye, markedsorienterte systemet i høyere utdanning kan friste til juks. Faren er til stede også når det gjelder konkurranseutsettingen i grunnskolen.

— Det kan fort bli en vond spiral, mener rektor Berit Strand Karlsen.

Rektor Lise Holsen Skei ved Olsvik skole karakteriserer systemet som «avleggs». Med et karaktersnitt på 3,57 er Olsvik skole fjerde sist på karakterstatistikken i Hordaland, nesten en hel karakter dårligere enn St. Paul med 4,53.

- Utidig hvis det skjer

Olsvik-rektoren sier dette om muligheten for å dra opp snittet med kroppsøvings- og heimkunnskapskarakterene:

— Det er utidig hvis dette skjer, og det blir brukt til å få flere elever til private skoler.

Hun mener hennes skole har kvaliteter som ikke kommer frem i undersøkelsen. Og hun mener den markedsorienterte modellen som man ser tendenser til, ikke nødvendigvis er bedre enn den mer sosialdemokratiske modellen hennes egen skole er en representant for.

— Samfunnet er på vei i en retning der man må sørge for seg selv, så får andre sørge for seg. Jeg er ikke sikker på at dette er det beste for skolen, sier Lise Holsen Skei.

- Får ikke konsekvenser

Rektor Eli Handeland ved Øygarden ungdomsskule ser saken fra den andre kanten.

— Private skoler opererer i et marked. Folk med god inntekt og høy utdanning plasserer barna sine der, noe som fører til at skolen blir enda bedre. Det er en vinn-vinn-situasjon, mener rektoren på skolen som kun har fire bak seg i Hordaland.

Rektor Ragnar Hauge ved Fusa ungdomsskule sier han stiller seg likegyldig til andre skolers karaktersetting.

— Det blir deres problem. Det finnes ingen presise kriterier for karaktersetting. Og karaktersettingen får heller ikke store konsekvenser i og med at nesten 100 prosent får sitt førsteønske oppfylt ved valg av videregående skole, sier Hauge.

FAKSIMILE:</b> BT i går.