— Kommisjonen interesserte seg knapt for hva som skjedde på broen i minuttene før «Sleipner» gikk på grunn. I konklusjonen heter det kun at verken kaptein eller overstyrmann visste hvor de var. Det er en språklig blomst som ikke holder når det er satt av millioner av kroner for å få presise svar på hva som skjedde, hevder advokat Sigmund Z. Berg.

Han mener at dersom undersøkelseskommisjonen hadde gjort jobben sin, kunne Skjetne sluppet å ha tiltalespørsmålet hengende over seg i månedsvis.

— Kapteinen og overstyrmannen ble skåret over en kam. Min klient fikk ingen individuell behandling. Det ble heller ikke fokusert på kommunikasjonen mellom de to på broen. Dette har siden påvirket politiets arbeid, sier han.