Tirsdag fortalte BT om den nye nettportalen til Bergen kommune. Der vil foreldre kunne gå inn og finne resultater og nøkkeltallene for sin skole samlet på ett sted.

Der kan de også se resultatene fra alle andre skoler i kommunen, og sammenligne dem.

Blant informasjonen som kommer frem på nettsiden er oversikt over hvor mange elever det er pr. skole, hvor mange lærere, den gjennomsnittlige gruppestørrelsen og antall elever pr. datamaskin, for å nevne noe.

I tillegg legges elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsene og resultater på nasjonale prøver frem.

Uenig med måten

Det er spesielt utleggelsen av de nasjonale prøvene Aasen reagerer på.

— Jeg er uenig med måten man gjør dette på. Særlig etter at NIFU i går kom med rapport hvor de evaluerte de nasjonale prøvene. Disse gir nyttig informasjon til skoleledere, men begrenset informasjon til foreldre. De er vanskelige å tolke, og kan lett misforstås. Det er komplisert statistikk som legges frem. En skole kan for eksempel få nedgang i rangeringen sin dersom snittet i landet går opp.

Hun mener dette og flere andre ting gjør at de nasjonale prøvene blir umulige å forstå.

— En slik rangering gir misvisende informasjon.

Vanskelig å tolke

Ap skolepolitiske talskvinne mener resten av skoleportalen til byrådet ser grei ut.

— Hvor mange elever som går der og hvor mange lærere, samt litt informasjon om de fysiske forutsetningene i skolen er bra. Det er positivt med slik informasjon til foreldrene. Men det å bruke rangeringer rundt skoleresultater skal man være veldig forsiktig med.

- Kan man ikke legge ut en forklaring til de nasjonale prøvene, slik at foreldrene vet hvordan de skal forholde seg til dem?

— Forskning viser at disse prøvene allerede brukes feil, og det er problemer med å forstå metodikken bak dem. For dem som sitter i skoleledelsen kan det være nyttig å bruke disse og vurdere fremgang og tilbakegang for de forskjellige skolene med lik sosial bakgrunn. Men du skal ha en ganske solid tekst på nettsiden for å fortelle hvordan resultatene skal tolkes. Å forvente at alle har tid, evner og mulighet til å sette seg inn i dette blir feil.

Kritisk til rangeringen

Pål Hafstad Thorsen (Ap), leder av komité for oppvekst i Bergen kommune, skriver til BT at Ap i Bergen er positiv til kommunens nye skoleportal.

— Utdanningsdirektoratet har en lignende portal, Bergen har mer dybde i sin dokumentasjon hvor både tellinger og fortellinger kommer frem. Man skal samtidig ta kvalitetsrapportene med en klype salt. Der er opplagte mangler. Som om skolen har oppgang eller nedgang i lærerårsverk, godkjent inneklima eller vedlikeholdsetterslep, sier Thorsen.

Han sier at Kunnskapsdepartementet gjennom flere år har offentliggjort nasjonale prøver og latt media rangere resultatene, og at han er mer kritisk til denne formen for rangering enn Bergen kommunes portal.

— Marianne Aasen peker på at siste forskning viser at nasjonale prøver brukes feil. Da sender jeg utfordringen i retur til Stortinget som kan få arbeidet med nasjonale prøver inn på rette sporet. Det er viktig at foreldre har innsyn i barnas skolehverdag og at det er mulig å få innsyn i skolens virksomhet og organisering. Dette bidrar den nye portalen med til en viss grad, og det er bare positivt, sier Thorsen.

FEIL: Nasjonale prøver gir begrense informasjon til foreldre, mener Marianne Aasen i Ap.
KNUT FALCH