Det var 17. november 2010 at en mann i slutten av 50-årene ble oppsøkt i sin bolig på Os tidlig om morgenen. En mann og en kvinne kom inn på hans soverom. De var på jakt etter en hund som kvinnen hadde overlatt til ham. Hunden var ikke i huset, og paret angrep mannen som lå i sengen. En av dem tok tak rundt halsen hans og klemte til. Det ble fremsatt en rekke trusler.

Kritisk til etterforskningen

Han ble også truet til å undertegne et gjeldsbrev, der han lovet å gi kvinnen 3000 kroner neste dag. Paret forsvant etter en stund fra leiligheten med flere gjenstander. Mannen fortalte i retten at begge hendene blitt stripset, men at han kom seg løs og fikk varslet en nabo. Politiet ble deretter tilkalt, og paret tatt like etter. De hadde da flere gjenstander som tilhørte offeret.

I dommen heter det at retten «er kritisk til politiets etterforskning av denne saken. Den er hos politiet kodet som en trusselsak til tross for at opplysningene som kom klart pekte i retning av ran, blant annet ved funnet av verdisaker hos paret.»

— Forferdelig

Det ble heller ikke foretatt åstedsundersøkelse, og avhøret av offeret ble gjort av en politistudent. Det ble heller ikke søkt om bistandsadvokat for mannen, til tross for at han åpenbart ville ha fått innvilget det. han ble heller ikke spurt om han fremmer krav om oppreisning, til tross for at han har forklart at han har slitt hver dag siden hendelsen.

— Jeg har hatt det forferdelig etter overfallet, er konstant redd og passer på å låse dørene, sier mannen.

Husker ikke

Han har kontakt advokat Eva Drageset for å forfølge saken.

— Jeg er enig i kritikken som retten kommer med. Han burde ha fått oppnevnt bistandsadvokat, slik at hans rettigheter ble ivaretatt. Han ble tross alt utsatt for vold, i tillegg til de grove truslene som ble fremsatt, sier Drageset.

Hun arbeider nå med å innhente dokumentasjon i saken for å se om det er belegg for å fremme krav om oppreising og menerstatning.

Rasmus Dalen er lensmann på Os og sier han ikke husker detaljene i saken.

— Det er imidlertid vanlig at politistudenter får oppgaver og er med på avhør, sier Dalen og spiller ballen videre til hovedveilederen for politistudentene i Hordaland.

- Alltid under veiledning

— Jeg kjenner ikke til den aktuelle saken, men kan på generelt grunnlag si at politistudenter får selvstendige arbeidsoppgaver når de hospiterer. De er imidlertid alltid under veiledning av en overordnet på stedet. De får ikke saksansvar, sier politioverbetjent Atle Christensen, som er ansvarlig for politistudentene i Hordaland.

Ettersom Dalen ikke husker saken, kjenner han ikke til hvem som hadde ansvaret for veiledningen av studenten.