• Det er all grunn til å undre seg over at Truls Guttormsen fikk permisjon, sier Walter Wangberg.

Førstestatsadvokaten i Hordaland var aktor da Guttormsen ble dømt til 18 års fengsel i Gulating lagmannsrett. Han reagerte da han fikk vite at 36-åringen hadde fått permisjon fra fengselet.

— Jeg ble overrasket da jeg hørte om permisjonene, spesielt med tanke på sakens alvorlige karakter.

Det er ikke første gang Wangberg kritiserer kriminalomsorgen for å være liberale overfor drapsdømte. Da Varg Vikernes rømte i fjor, fyrte den erfarne påtalejuristen av en bredside mot fengselsvesenet. Han reagerte sterkt på at «Greven» var på åpen soning og klar for prøveløslatelse.

— Vi vil følge opp dette spørsmålet overfor kriminalomsorgen. Guttormsens rømning er nok et eksempel på at det kan gå skeis om man gir drapsdømte permisjon, sier Wangberg.

Også Ole Bjørn Mevatne, som var påtaleansvarlig jurist under etterforskningen av Lindås-drapet, reagerer på at Guttormsen var ute på permisjon.

— Ja, jeg synes det er rart, sier politiadvokaten.