Si din mening om bybanen!

Arne Sortevik fra Fremskrittspartiet, en av Hordalands to medlemmer i transport— og kommunikasjonskomiteen, har vært særlig flittig i oppkjøringen til stortingsbehandlingen for de to prosjektene, som er berammet til 28. februar.

Sortevik har aldri lagt skjul på sin skepsis til planene om bybane i Bergen. I et brev til samferdselsminister Liv Signe Navarsete stiller han meget presise spørsmål som gjelder både driftsansvaret for bybanen og matebussystemet.

— I stortingsproposisjonen om Bergensprogrammet står det at «Bergen utvetydig har tatt på seg driftsansvaret for bybanen». Dette ansvaret omfatter også et høyfrekvent matebussopplegg.

— Men for det første viser korrespondanse mellom Bergen kommune og Samferdselsdepartementet at det faktisk er stor uenighet mellom partene om tolkingen av hvem som egentlig har driftsansvaret, sier Arne Sortevik til Bergens Tidende.

— For det annet kan ikke vi finne noen som helst omtale av matebussopplegget i proposisjonen. I saken finnes ingen informasjon om matebussoppleggets andel av det samlete transportarbeidet for bybanen. Det finnes ingen kalkyler for investeringene som kreves, og heller ingen kalkyler for driftsutgiftene som et matebussopplegg fører med seg, sier Sortevik.

Brevet til samferdselsministeren er datert 1. desember. I skrivende stund foreligger det ikke noe svar fra statsråden, noe Sortevik finner mer enn merkelig. Men han lover at spørsmålene som gjelder driftsansvar og matebussopplegg vil stå sentralt i møtet som er berammet tirsdag 24. januar mellom transportkomiteen og Bergen kommune.

KRITISK: Arne Sortevik (Frp).
MATEBUSSENE: Bybanekontoret mener at matebussene ikke vil øke driftskostnadene for bybanen.