Det høyredominerte byrådet i Bergen bruker konkurranseutsetting aktivt for å få bedre og billigere kommunale tjenester.

Lengst har utviklingen kommet for Bydrift, som utfører det meste av praktisk arbeid rundt om i kommunen. Det er her de som graver grøfter, legger brosteiner, klipper plener og brøyter veier hører hjemme.

Byrådet har vedtatt at dette kommunale foretaket gjøres om til aksjeselskap fra årsskiftet.

Men i en ny rapport som er laget på oppdrag av Bergen Tekniske Fagforening, konkluderer seniorkonsulent Christian Reed-Larsen med at kommunalt eide aksjeselskap er «en uegnet selskapsform for å få utført kommunale oppgaver».

— Ja, vel å merke hvis et slikt selskap samtidig skal ha et forretningsmessig og markedsrettet formål, sier Reed-Larsen.

Kommunalt eide aksjeselskap som driver ren forretningsdrift, som Bergen Kino, ser han ingen problemer med.

80/20-regelen

Problemet oppstår når et kommunalt eiet aksjeselskap, som i hovedsak jobber for kommunen, begynner å ta oppdrag for kunder utenfor kommunen. Det kan for eksempel være aktuelt for å kunne drive effektivt i perioder der det er lite å gjøre for kommunen.

Hvis disse eksterne oppdragene utgjør over 20 prosent av omsetningen, må nemlig alle kommunale bestillinger til aksjeselskapet ut på anbud, sier Reed-Larsen.

Det vil kunne føre til mye merarbeid for kommunen, fordi de må utarbeide anbudsdokumenter på alle oppdrag i stedet for bare å kunne ta en telefon til Bydrift.

— Det vil bli mye plunder og heft, og i verste fall vil det koste mye penger. Spørsmålet er om en er forberedt på dette, sier han.

Kommunen kan ikke kreve at aksjeselskapet jobber mindre for private, så lenge selskapet ikke får nok jobber. For da vil det kommunale aksjeselskapet ikke kunne konkurrere på like vilkår som sine private konkurrenter.

«Næringslivsbriller»

I rapporten stiller Reed-Larsen en rekke kritiske spørsmål ved grunnlaget for omgjøringen av Bydrift til aksjeselskap. Blant annet etterlyser han en forretningsplan, og andre dokumenter der konsekvensene av selskapsendringen er analysert.

— Det er et omfattende arbeid som må til for å legge om til aksjeselskap. Vi stiller spørsmål ved hva som er grunnlagsmaterialet - forretningsplaner, budsjetter og så videre, sier han.

Han legger stor vekt på at han ikke ser utviklingen fra arbeidstakers synspunkt, selv om rapporten er på bestilling av en fagforening som er sterkt kritisk til byrådets politikk.

— Diskusjonen om omgjøring til kommunalt foretak og aksjeselskap har stort sett vært en ideologisk debatt. I denne betenkningen har poenget vært å se på utviklingen med næringslivsbriller, sier Reed-Larsen, som i dag skal presentere rapporten for kommuneansatte og politikere.