— Det var med en viss overraskelse vi mottok henleggelsen. Politiet har verken vært i kontakt med andre vitner eller min klient. Man kan jo spørre hva slags etterforskning dette er, sier Hjartåkers advokat Pål Magne Bakka til NTB.

Det er foreløpig uklart om Hjartåker går videre med saken.

Følte seg truet Bakgrunnen for anmeldelsen var behandlingen familien ble møtt med av helsevesenet etter at Hjartåkers datter, fire år gamle Kristina, døde i februar. Hun hadde da ligget bevisstløs på Haukeland universitetssykehus siden jordraset i Hatlestad terrasse i september i fjor.

Oddmund Hjartåker anmeldte viseadministrerende direktør Stener Kvinnsland ved Helse Bergen og to representanter for Haukeland universitetssykehus for å ha oppsøkt ham hjemme, for trusler og skremmende eller hensynsløs atferd.

Anmeldelsen ble først henlagt av politiet 6. februar som intet straffbart forhold. Etter klage fra Hjartåker bestemte statsadvokatene i Hordaland i mars at politiet likevel måtte etterforske legenes hjemmebesøk hos Oddmund Hjartåker, der han hevdet at han følte seg truet av legene.

Saken er nå vurdert og besluttet henlagt etter bevisets stilling, opplyser Hordaland politidistrikt onsdag.

Kjempet for datteren Hjartåker har foreløpig ikke bestemt seg for om, eller hvordan, han vil gå videre med saken.

Kristinas skjebne fikk stor oppmerksomhet i mediene da det ble kjent at Haukeland universitetssykehus ville avslutte behandlingen og la henne dø. Faren til Kristina kjempet mot denne beslutningen, og ville ha saken prøvd for retten.

En rettslig behandling ble stoppet i siste liten ved at biskopen i Bjørgvin grep inn og meklet i saken. Haukeland universitetssykehus mottok hundrevis av e-poster med hatinnhold og direkte drapstrusler i forbindelse med Kristina-saken.