Det vil føre til at de samme beboerne må vente enda lenger på tilfredsstillende parkeringsløsninger, mener Stigum Olsen.

Idéen, som kommer fra finansbyråd Trond Tystad, har sin bakgrunn i at boligsonefondet skal har blitt tappet for penger for å oppfylle Bergen Parkeringsselskaps forpliktelse overfor bykassen. En forpliktelse som er pålagt av bystyret.

Ekstraskatt

På den måten er penger som egentlig var øremerket til parkeringsformål, gått rett inn på kommunens driftsbudsjett. Tystad mener at disse pengene dermed i realiteten er blitt en ekstraskatt, og at beboerne enklest kan holdes skadesløse ved at de over en viss tid slipper å betale boligsoneavgiften. De kan med andre ord parkere gratis.

— For det første er det ikke riktig at boligsonefondet er blitt tappet for penger. Faktum er at Bergen Parkeringsselskap er blitt pålagt så store utbetalinger til bykassen at det har vært for lite penger igjen til å putte i boligsonefondet, sier Roald Stigum Olsen.

Anlegg må utsettes

— For det andre vil betalingsfritak få som konsekvens at planlagte parkeringstiltak må utsettes. Det dreier seg bl.a. om parkeringsanlegget under Skansendammen, anlegget ved St. Jørgensgate og beboerparkering under Puddefjordsbroen. Parkeringsplassene i forbindelse med vitalitetssenteret på Møhlenpris skal snart betales, og Skansenanlegget er snart ferdig utredet. Pr. i dag har boligsonefondet ikke engang nok penger til disse to prosjektene, sier Roald Stigum Olsen.