— Å sortere klasser ut ifra nivå blir feil. Du vet ikke hvilket potensial de enkelte elevene har når de er 14–15 år, sier nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap).

Han besøkte Årstad videregående skole i går og snakket med elevene om trivsel og utfordringer på skolen. Han ønsker at de flinkeste elevene skal få utfordre seg selv ved å ta eksamen i pensum fra høyere skoletrinn. Å plassere de flinkeste elevene i egne klasser mener han derimot er lite klokt, og sender dermed et spark til utdanningsbyråd i Oslo, Torger Ødegaard (H).

Talentklasser i Oslo

Ødegaard ønsker å innføre egne talentklasser der de flinkeste i fag som matte, naturfag og språk skal få separat undervisning på sine skoler

I Oslo satses det nå tungt på eliteelevene. De beste elevene på hver eneste skole skal plukkes ut. Målet er at de ti prosent beste i språkfag og realfag på ungdomsskolene skal få tilbud om å følge undervisning og ta eksamener på videregående skoler i nærheten. På samme måte skal de ti prosent beste på videregående skoler få tilbud om å begynne på universitetsutdanning, skriver Aftenposten. Allerede fra 8. klasse kan elevene følge undervisning på videregående skoler.

— Jeg synes det er helt fint at elevene på ungdomsskole og videregående skole som har evner og lyst til det kan få begynne på videregående skole og universitet. Men å samle elevene i egne klasser er jeg redd vil gå ut over resultatene. Forskning viser at de andre som ikke sorteres ut da vil prestere dårligere, sier Giske.

Han er redd en slik satsing på de flinkeste også vil føre til at talenter ikke blir fanget opp.

— Visjonen for fellesskolen er at alle skal få utfordringer ut ifra sine behov. Det gjelder både de som trenger ekstra tid for å knekke lesekoden til de flinkeste elevene. Du kan ikke se på en elev på 10 eller 15 år og si hvilket potensial de har for fremtiden, sier Giske.

- Best med blanding

Han får støtte fra partikollega i Bergen, fylkesordførerkandidat Ruth Grung.

— Høyre ønsker hele tiden å plukke ut eliten, men de som har lykkes i næringslivet er ikke nødvendigvis de med de beste karakterene. Det er viktig å bygge opp hele miljøet på skolen og ikke bare de ti prosent beste. Alle må utfordres. Forskningen viser dessuten at blandede skolemiljø er best, også for de flinkeste, sier hun.

Grung ønsker å gi alle elever tilbud om å ta eksamen i pensum fra høyere skoletrinn.

- Men vi vil tilby de mest motiverte elevene dette, ikke bare de flinkeste. Å opprettholde motivasjonen til læring er det viktigste, sier hun.

Grung ønsker også tettere samarbeid mellom skoler og næringsliv.

— Verdiskapningen på Vestlandet stanser på grunn av mangel på kvalifisert arbeidskraft. Vi ønsker både at tilbudet i videregående skole blir mer tilpasset behovet for faglært arbeidskraft og at skolene bruker miljøene i bedriftene slik at elevene får se sammenheng mellom teorifag og praksis.

Også Utdanningsforbundet er kritisk til elitetankegangen i Oslo.

— Å utfordre de beste er en god intensjon. Men å skille ut de beste i en egne klasse for å gi dem separat undervisning, er faktisk i strid med opplæringsloven, sier leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Terje Vilno, til Aftenposten.

Vil nivådele

Harald Victor Hove, byråd og leder av Bergen Høyre, støtter forslaget i Oslo om å dele inn elevene etter ferdigheter.

— Bergen Høyre har programfestet å gjøre det lettere å nivåinndele elevene basert på faglig modenhet. Det vil gi elevene bedre mulighet til faglig utbytte, sier han.

Hove ønsker derimot ikke å kun eliteklasser, men også tilpassede klasser for de som henger etter.

— Noen vil få mer utbytte av større og tyngre oppgaver mens andre hadde hatt godt av å få mer tid til oppgavene. Det er en veldig farlig vei å gå å behandle alle mennesker likt. Det er like ille om elever ikke får nok utfordringer som at de ikke klarer å holde følge.