GUNNAR WIEDERSTRØM

Tirsdag ble det kjent at Birgitte Friele, datteren til ordfører Herman Friele, på vegne av familien dekker Robin Hood-husets driftsutgifter de neste tre årene.

— Det er gledelig for Robin Hood-huset, men dette er prinsipielt meget betenkelig, sier Lohne.

Offentlig ansvar

Han mener det er kommunens ansvar å dekke driftsutgiftene til huset.

— Skal private almisser dekke et offentlig ansvar? spør Lohne.

— Hva er galt med private gaver?

— Robin Hood-huset avspeiler manglene ved det sosiale systemet, og da er det det politiske systemets oppgave å rette manglene opp. Gjøres dette til et spørsmål om privat veldedighet, vil prosjekter av denne typen stå og falle på givernes gode vilje.

Lohne sier dette strider mot prinsippene for et godt samfunn. Det minner om de rådende idealer i middelaldersamfunnet der en rik overklasse gir milde gaver til verdig trengende.

— Byens rikeste sosialdemokrat, Trond Mohn, har i en årrekke gitt millioner til idrettsanlegg. Det er jo også en offentlig oppgave, så hvorfor kritisere dette?

— Det er et poeng, men det er ikke samme type virksomhet. Her er det noen som faller utenfor et sosialt system. Dette er livsnødvendig. Idrett handler om overskuddsvirksomhet, men prinsippet er det samme.

Ap ville støttet huset

— Men hva gjør man når det offentlige ikke har penger til det du kaller livsnødvendigheter?

— Vi i Arbeiderpartiet vil gjøre det vi kan for at husleien blir dekket fremover også. Byråd Trude Drevland tar feil når hun sier at dette tiltaket ikke kan påregnes offentlig støtte. Dette er et offentlig ansvar og må støttes av det offentlige. Det skaper store problemer dersom dette blir akseptert som en måte å løse offentlige oppgaver på.

— Har det noen betydning at det er ordførerens egen familie som bidrar med pengene etter at byrådet har sagt nei?

— Det er ikke helt likegyldig. Ordføreren har en unik tilgang til det politiske systemets beslutninger. Og vil datteren påvirke det systemet, kan hun gå inn i Høyre og bidra til at dette tiltaket får offentlige midler, sier Eilert Jan Lohne.