Prosessfullmektigene Bjørn Lillebergen og Tor Øystein Enge gikk til frontalangrep på bevissikringen og metodikken til den kjente privatetterforskeren Harald Olsen. De kritiserte særlig notatene som ble tatt under vitneavhørene. Noen av dem var ikke lest opp, godkjent og undertegnet av de impliserte.

– Det er ulike årsaker til det. Noen avslo å skrive under. Jeg står uansett inne for alt i notatene og rapportene, sa Olsen, og trakk frem en grønn bok der han hadde notert fortløpende fra samtalene med de avskjedigete.

– Under flere av samtalene var det dessuten flere personer til stede, understreket han, og avviste blankt at Crifo hadde hatt en lemfeldig omgang med bevis.

– Vi var klar over at vårt arbeid ikke var uttømmende. Det var heller ikke meningen. Politiet skulle overta etter oss, forklarte Olsen, og viste til at han hadde benyttet metoder og erfaringer han har tilegnet seg gjennom flere års arbeid for Kripos.

Crifo brukte verken video eller lydbåndopptak i arbeidet sitt.

– I ettertid ser jeg at vi kunne ha brukt lydbånd under noen av avhørene, svarte Olsen da han ble spurt om han så noe som kunne ha vært gjort annerledes.