RUNE CHRISTOPHERSEN

— Mitt inntrykk er at det ble gitt en del informasjon som det ikke var nødvendig å offentliggjøre, sier Wangberg.

Han sikter først og fremst til politiets håndtering av post it-lappen som ble funnet på Slåttens hybel etter drapet. Lappen ble oppfattet som et tegn på at Slåtten levde i frykt, men viste seg å være et blindspor.

— Jeg har ikke grunnlag for å si at politiet ga informasjon som skadet etterforskningen. Men jeg spør meg selv hva som er formålet med å gi ut opplysninger som det ikke er nødvendig å offentliggjøre.

Lensmann i Førde, Kjell Fonn, mener det er vanskelig å ha bestemte meninger om dette spørsmålet så lenge etterforskningen fortsatt pågår.

— Men jeg respekterer selvsagt Wangbergs rett til å ha synspunkter om dette, sier han.

Wangberg og Fonn var blant deltakerne i en paneldebatt om krimjournalistikk på journalistkonferansen Hauststormen.

Førstestatsadvokaten kritiserte journalistene for å gi et forvrengt bilde av kriminaliteten i samfunnet.

— Når det er store reportasjer om grov kriminalitet hver eneste dag, får folk et helt galt inntrykk. Dekningen bør reduseres. Folks frykt for kriminalitet er overdrevet, sier Wangberg.

Han mener mediene i større grad bør rette søkelyset mot generelle problemstillinger, i stedet for enkeltsaker.

— Underholdnings- og markedsføringsverdi preger journalistikken i for stor grad, mener Wangberg.