Pastorens mange reiser er en av årsakene til kritikken og misnøyen i menigheten på Kråkenes i Bergen, en misnøye som har ført til at Flåten er sykemeldt. 1. nyttårsdag gikk han imidlertid på talerstolen og tok selvkritikk etter akkurat å ha kommet hjem fra Filippinene.

— Han innrømmet å ha reist for mye og vært for mye borte, og vil endre på dette, sier menighetens informasjonssjef Bjørn Olav Hammerstad til Bergens Tidende.

— Ledelsen i Levende Ord har mistet fokus på menighetsarbeidet i Bergen. Mange her i menigheten mener at Flåten nå må konsentrere seg om å lede menigheten her. Så får han heller sende andre ut i verden, sier et mangeårig medlem, som ikke vil stå frem, til Bergens Tidende.

Bakgrunnen for denne kritikken er at Levende Ord i 1992 ble stiftet på en visjon om at Gud ønsket å gjøre store ting i Bergen. - Gud elsker Bergen. Det gjør vi også, var refrenget da menigheten ble stiftet. Men de siste årene har menigheten satset mer på å etablere nettverksmenigheter over hele landet og misjonsprosjekter i den tredje verden. I april skal Flåten etter planen åpne enda en ny slumskole i India.

- Rykter

Ifølge Fylkesmannens siste oversikt over trossamfunn i Hordaland, teller Levende Ord 2535 sjeler. Ifølge avisen Vårt Land vurderer flere hundre av disse å melde seg ut.

— Det går mange rykter. Påstandene om at flere hundre medlemmer kan forlate menigheten er basert på spekulasjoner. Men det er altfor tidlig å si noe om dette virkelig skjer, sier informasjonsmedarbeider og Web-redaktør i Levende Ord, Martin Smith-Gahrsen til BT.

Velger å tie

Enevald Flåten, sier nei til å la seg intervjue om de påståtte konfliktene i Levende Ord etter at han torsdag ble sykemeldt. Heller ikke de to ungdomslederne vil si noe.

  • Nei, jeg har utrolig lite lyst til å snakke om dette, sier Tor Håkon Eiken, som forlot sin post som ungdomspastor ved siste nyttårsskifte. I midten av januar sluttet også ungdomslederen Audun Gravdal.

— Jeg har mange venner og bekjente i Levende Ord. Menigheten er i en vanskelig situasjon for tiden, så jeg vil ikke si noe, svarer Gravdal.

Oppsigelser tirsdag

Omleggingene av menigheten vil bli presentert på et menighetsmøte førstkommende tirsdag. Da skal man drøfte forslag om flatere struktur, færre ansatte og økt satsing på frivillighet. Ifølge Smith-Gahrsen vil man også presentere flere oppsigelser av ansatte på dette møtet.

STOR REISEVIRKSOMHET: Pastor Enevald Flåtens mange reiser er en av årsakene til kritikken og misnøyen i Levende Ord. ARKIVFOTO: KNUT EGIL WANG
Knut Egil Wang