Han mener at ansatte i Sjøfartsdirektoratet må passe seg for hva de uttaler når de har fremskutte stillinger.

– I enkelte framskutte stillinger har vi uniformen på 24 timer i døgnet, sier sjøfartsdirektøren til NRK.

Sjøfartsdirektoratets distriktssjef i Bergen, Magne Rødland, sa til NRK onsdag morgen at han mener ubåten må heves. Dermed er han på kollisjonskurs med faginstansen Kystverket samt Fiskeridepartementet og regjeringen, som vil dekke til vraket, som inneholder store mengder kvikksølv.

Rødland sier at det ikke er hans stil å gå til sivil ulydighet, men han anser denne saken som så viktig at han vil være med og demonstrere mot tildekking. Rødland mener strømmene i sjøen vil grave bort grunnen under en tildekking, og dermed føre til mer kvikksølvlekkasje.

Tildekking er korttenkt, mener Rødland, som sier han ikke uttaler seg i kraft av stillingen som distriktssjef i Sjøfartsdirektoratet.

Neste mandag skal det være en høring på Stortinget om hva som skal gjøres med ubåten.

Håvard Bjelland