Havarikommisjonen for transport (HST) har gransket en togavsporing like ved Hallingskeid stasjon 2. juledag 2004. Uhellet førte til at Bergensbanen var stengt i fem timer midt i juletrafikken.

Det var en såkalt Robel som sporet av fordi det plutselig oppsto et brudd i lokomotivets bakre aksel. En Robel er et arbeidslokomotiv med lasteplan og kran, og som brukes til vedlikeholds— og reparasjonsarbeider langs toglinjene. Føreren av Robelen hørte plutselig et kraftig smell, etterfulgt av risting og ulyd før selve avsporingen.

Sikkerhetssvikt

Havarikommisjonen mener å ha avdekket svikt i Jernbaneverkets rutiner på flere områder etter det som omtales som en alvorlig jernbanehendelse. For det første gikk det hele tre døgn før avsporingen i det hele tatt ble rapportert til Havarikommisjonen. Regelverket krever at det skal gjøres umiddelbart. Det tyder på mangelfulle rutiner, som kan ha ført til at viktig informasjon om årsaken til avsporingen kan ha gått tapt. For det andre har ikke Jernbaneverket hatt gode nok rutiner for sikkerhetsstyring og oppfølging av sitt materiell. Det kan påvises mangler som gjør at en sprekkdannelse i Robelens bakre aksel fikk utvikle seg til et brudd. Dette kunne ha vært unngått med bedre kontroll- og sikkerhetsrutiner.

Bruker ultralyd

Havarikommisjonen ber derfor om at Jernbaneverket innfører systematisk kontroll av akslene på sitt materiell mot slike sprekkdannelser ved bruk av ultralyd. Dessuten må sikkerhetsstyringen bedres på flere nivåer.

Ifølge informasjonssjef Inge Hjertås, i Jernbaneverkets avdeling i Bergen, har man allerede innført bedre kontrollrutiner.

— Vi har nå innført faste rutiner for undersøkelser av materiellet ved hjelp av ultralyd, slik Havarikommisjonen anbefaler. Nå undersøkes både jernbanelinjene og togmateriellet med ultralyd for å finne mulige skjulte feil før det oppstår ulykker. Derfor mener vi å ha fått gode nok rutiner for å unngå slike togavsporinger i fremtiden, sier Hjertås til Bergens Tidende.