Venstres gruppeleder i bystyret reagerer sterkt på at byrådet skal stenge ute rusmisbrukerne fra Nygårdsparken for å rehabilitere parken. Dette skjer i juli 2014, på samme dag som kommunen skal åpne opp to nye mottaks— og oppfølgingssentre på Nesttun og Wergeland.-

— Dersom de gjør dette, uten å inkludere tiltak som sprøyterom i MO-sentrene, så må disse sentrene for guds skyld åpne noen måneder før parken stenges. Gjør man det på samme dagen, vil man få det verste utfallet av denne situasjonen, sier Horn.

Må samarbeideHan mener MO-sentrene må ha vært åpne i noen måneder før man stenger parken, slik at de som oppholder seg i rusmiljøet kan gjøre seg vante med at det finnes et annet tilbud i bydelene.

— De neste ti månedene må kommunen bruke på å oppsøke miljøet og informere om sentrene. I kombinasjon med at sentrene åpner tidlig, kan dette fungere noenlunde. Kan ikke sentrene åpnes før 1. juli, bør man vente til 1. september med å stenge parken.

Han mener dette vil kunne bøte på den brå overgangen rusmisbrukerne vil oppleve. At byrådet ikke skal åpne senteret før i 2014 synes han er overraskende.

— Planene de baserer dette på er ett og et halvt år gamle. Det å bruke så lang tid på å få på plass noe som bystyret enstemmig vedtok, er ikke bra.

Går i fellenHorn mener Bergen vil gå i samme felle som Zürich gjorde i 1992, da de stengte sin «Needle park». Det skjedde ved at de tok parken fra de narkomane, og stengte dem ute med gjerder.

— Men de hadde ikke gått langt nok i å utarbeide et fullverdig mottakstilbud som ventet på dem som ikke lenger hadde parken som tilholdssted. Det endte med at miljøet bare flyttet seg noen kilometer og ble enda større. Det var en dyrekjøpt erfaring for Zürich. Kunne vi lært av dem, så hadde vi sluppet den lærdommen.

Horn har fått med seg at Ola Jøsendal, leder ved rusmedisinsk avdeling på Helse Bergen, i fredagens BT går inn for å opprette sprøyterom.

— Han ledet den arbeidsgruppen som la frem forslag til handlingsplanen mot åpne russcener. Byrådet er glade i å vise til den planen fordi de ikke gikk inn for sprøyterom, men nå mener altså Jøsendal at dette må til. Det er utrolig gledelig at han som fagperson går inn for dette. Det slår litt beina under byrådet som i en årrekke har støttet seg til hans syn.