Onsdag formiddag kunne bt.no fortelle at regjeringen har bestemt seg for å holde tilbake deler av belønningsmidlene for 2012.

Belønningsmidlene er penger som regjeringen deler ut til storbyer som øker kollektivandelen, og får redusert biltrafikken. Midlene skal gå til å forbedre kollektivtilbudet.

På grunn av uenighet om trafikkveksten i Bergen, holder Samferdselsdepartementet tilbake 60 av de 150 millionene de skullle dele ut i år.I avtalen var det to viktige forutsetninger som lå til grunn for at Bergen og Hordaland skulle få penger:

  • Den samlede biltrafikken i bompengeringen i Bergen skal ikke øke i avtaleperioden selv om befolkningen og/eller tallet på arbeidsplassar øker.
  • Biltrafikken inn mot Bergen sentrum skal i perioder med stor andel av arbeidsreiser, reduseres med 5 % i 4-årsperioden. Referansepunktet for biltrafikken var 2010-tallene.

Stor biløkning

Bt.no har hentet ut de siste trafikktallene fra Bro— og tunnelselskapet. Det er de som administrerer bompengeringen i Bergen.

Deres tall viser at trafikken gjennom bompengeringen fortsetter å øke. Så langt i år er økningen i forhold til fjoråret på 2,1 prosent. Det kjørte nær en halv million flere biler gjennom bompengeringen fra januar til mai i år enn tilsvarende periode i fjor.

Også i 2011 var det vekst i trafikken i forhold til året før. Veksten var på 3,1 prosent, tilsvarende drøye 1,5 millioner passeringer.

Sigrid Handegard er politisk rådgiver for samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Hun mener det ikke er noen prestisje i denne saken, og sier de holder tilbake pengene utelukkende av to årsaker: at man skal få ned biltrafikken, og bedre luften i Bergen.

— Vi ønsker en helhetlig innretning på utformingen og finansieringen av transportsystemet i Bergen. Det må gi mindre kø og bedre byluft.

- Vil ikke lokalpolitikerne dette?

— Vi ønsker å få kvalitetssikret bompengeavtalen som de har sendt inn, og se om denne gir de ønskede effekter.

Avventer rapporter

Regjeringen vil nemlig avvente kvalitetssikringen av en rekke prosjekter, før de deler ut belønningsmidlene. Det gjelder Bergensprogrammet, KVU Bergensregionen og dobbeltsporet mellom Ulriken. Først når rapportene om disse prosjektene foreligger, vil de eventuelt betale ut pengene.

- Sto dette i avtalen om belønningsmidler?

— I selve avtalen står ikke dette. Men målet i den avtalen er å øke fremkommeligheten, og få ned biltrafikken. Dette må sees i sammenheng.

- Har dere anledning til å trekke inn nye forutsetninger for å betale ut pengene?

— Alle disse tingene henger sammen i det fremtidige transportsystemet i Bergen. Alle bør være opptatt av at vi får på plass en finansiering som gir minst kø.

Avtalt med Vegdirektoratet

Forrige gang regjeringen holdt tilbake pengene, ba de Vegdirektoratet utføre en kvalitetssikring av bompengesøknaden til Bergen. Direktoratet svarte fort, og sa at økningen i bompenger ville føre til en stor reduksjon i trafikktallene. Handegard mener likevel at de ikke har kvalitetssikret tallene.

- Vegdirektoratet har jo sendt brev hvor de bekrefter at tallene er gode nok, og at økningen i bompenger vil redusere trafikkveksten?

— Men det gjelder målet om at det ikke skal være vekst i hele trafikken. Målet om å få ned biltrafikken inn mot sentrum med fem prosent i rushet er ikke kvalitetssikret. Det har vi avklart med Vegdirektoratet, og de har erkjent at de ikke har gjort den jobben.

Handegard sier at dersom bompengesøknaden fra Bergen med økte bompenger viser seg å gi tilstrekkelig nedgang i trafikken, vil de betale ut pengene.

— Det forutsetter at Bergen og Hordaland også gjør den jobben de har lovet med tanke på sykkelveier og parkeringsplasser.

Synspunkt? Si din mening her.