• Media har stor skyld for det kalde samfunnet vi lever i. Vi fra landet bryr oss mer, sier sosiolog Kari Wærness (bildet).

Hun er opprørt etter å ha hørt om hendelsen ved Slåtthaughallen.

— I Verdikommisjonen forsøkte vi å finne fellesskapsverdier, men da ble vi latterliggjort i mediene, sier sosiologen, som var medlem av kommisjonens styringsgruppe.

Etter hennes mening er mediene skyldige blant annet fordi det er her barn og unge eksponeres for vold. Mye vold.

— Jeg er sikker på at dette senker terskelen for å utøve vold, sier hun og trekker paralleller til hendelsen i Moss, der en jente ble banket opp i sitt eget hjem. 40 personer var til stede, men ingen av dem grep inn og avverget hendelsen.

— Jeg blir vettskremt når jeg hører slike ting. Bry deg heller en gang for mye enn en gang for lite, sier Kari Wærness. Hun kommer fra Lofoten og er vant til å bry seg når det skjer noe.

— Vi fra landet bryr oss mer. Likegyldigheten hører storbyen til, sier sosiologen.