Institusjonen er for tiden i forhandlinger med kommunen om bygging av et nytt sykehjem. Byråd Ravnanger var innstilt på å takke nei til tilbudet, men etter et oppslag i BT fortsatte forhandlingene.I utredningen fra byråden ble det den gang reist flere kritiske merknader til driften ved eldresenteret. En kritikk Sortevik nå nå mener slår tilbake på kommunen.

— Kristin Ravnanger har vært med i hylekoret om dårlig kvalitet ved eldresenteret. Bergen kommunen har plassert sykehjemspasienter ved institusjonen. Hatlestad har antakelig ikke hatt annet valg enn å ta imot pasientene. Men det de har fått igjen for det, er kritikk fra kommunen for at de ikke tar godt vare på klientene.

Sortevik mener denne saken viser byrådets uvilje mot private løsninger innenfor sykehjemsomsorgen. Han sier det finnes en parallell sak til denne i Åsane bydel. En privat utbygger på Tertnesflaten med planer om 66 sykehjemsplasser og 30 omsorgsboliger sliter ifølge Sortevik med å komme i dialog med kommunen.

— Samtidig vil kommunen bygge sykehjem på en tomt i Ulsetskogen der det har fremkommet en rekke protester. Byråd for byutvikling, Tom Knudsen, sier det ikke finnes andre tomter i bydelen. Dette er ikke riktig. På Tertnesflaten får de plasseringen servert på et fat.