Retten er «generelt skeptisk» til dommeravhør av ofre etter pågripelsen av Erik Andersen.

Dommerne mener det i disse dommeravhørene er «brukt en i overkant ”insisterende” og til dels ledende utspørringsteknikk som må anses uheldig».

Retten mener ofrene generelt er troverdige.

«Det kan ikke ses at de fornærmede skulle ha noe motiv for å forklare seg usant, verken under etterforskningsfasen eller under hovedforhandlingen. For de fornærmede har det vært – og er fortsatt – en belastning å bli assosiert med ”lommemannsaken”», heter det i dommen.

Flere av ofrene er avhørt flere ganger, og retten mener at det er de første avhørene det er riktigst å legge vekt på.

Skeptiske

Flere av dommeravhørene fra 2008 og 2009, etter at Erik Andersen var pågrepet, handlet om overgrep som lå langt tilbake i tid.

At det hadde gått lang tid, og media i mellomtiden hadde omtalt hvordan Lommemannen gikk frem, er noen av grunnene til at retten legger liten vekt på disse avhørene.

I tillegg viser retten til at avhørerne på dette tidspunktet «mente å sitte med ”fasiten”» om gjerningsmannens identitet og modus «og således kan ha latt dette påvirke gjennomføringen av avhøret».

Derfor er dommerne skeptiske til nye opplysninger i disse avhørene om hva som skjedde eller hvordan gjerningsmannen så ut.

Må ta en runde

«Særlig uheldig er en slik teknikk når det gjelder spørsmål om detaljer ved en hendelse som kan ligge flere år tilbake i tid, og som den fornærmede allerede har forklart seg om ved en tildiger anledning», heter det i dommen.

Statsadvokat Per Egil Volledal påpeker at det har vært gjort svært mange dommeravhør i saken.

— Dermed vil de selvfølgelig være forskjellige. Men det er naturlig at politiet nå tar en runde i ettertid og evaluerer det som har vært gjort, sier han.