KRISTINE HOLMELID

Vilkårene for å drive pedagogisk forskning i Norge er ikke bra, mener en internasjonal komité som har evaluert faget. Forskningen er av svært varierende kvalitet. I tillegg sitter forskerne spredt rundt om i landet, og dårlig ledelse gjør at forskningen er altfor fragmentert og mangler intern kvalitetskontroll. I tillegg er den internasjonale publiseringen påfallende lav, mener komiteen.

139 vitenskapelig ansatte ved 11 utvalgte miljøer ved universiteter og høyskoler er omfattet av evalueringen, som er gjort i løpet av 2003 og våren 2004 på oppdrag fra Norges forskningsråd. Norsk lærerakademi, NLA, er blant miljøene som er evaluert.

Hele rapporten kan leses på www.forskningsradet.no.