Oddny Miljeteig (SV) sier hun rett og slett blir forbannet.

— Nå varsler de stenging av parken fordi de ikke har gjort noe av det alle andre vet vil virke. Nemlig å tilby disse menneskene et sprøyterom, sammmen med et oppfølgingstilbud i senturm.

Etterlyser faglig begrunnelse

Hun registrerer at byrådet nå nærmer seg planen om å etablere MO-sentre i bydelene.

— Men hva med sentrum? De bygger ned tilbudet i sentrum der folk faktisk oppholder seg. Hva er den faglige begrunnelsen for å gjøre det de nå gjør, spør hun.

Siw-Anita Lien (Ap) mener det er positivt at parken rustes opp.

— Samtidig må vi unngå at rusmisbrukere bare forflytter seg til nye områder i sentrum. Det er på høy tid at det åpnes flere mottakssentre, men det borgerlige byrådet er allerede langt på etterskudd når det gjelder tilpassede tilbud til den enkelte rusavhengige. Det handler om alt fra sprøyterom og ettervern til botilbud og aktivitetstilbud. Hele kjeden av tiltak må forsterkes.

Stoppes ikke

Hun mener salg og bruk av narkotika ikke opphører bare fordi man oppretter MO-sentre i bydelene.

— De siste dagers oppslag har igjen trukket debatten om åpne russcener i byen vår. Det må være et mål at ingen barn og unge skal være vitne til injisering og bruk av narkotiske midler. Derfor må vi gi de rusavhengige et alternativ til å bruke rusmidler på åpen gate. Arbeiderpartiet mener dette nok en gang aktualiserer behovet for brukerrom.

Er for svak

Erlend Horn i Venstre mener byrådets handlingsplan er og har alltid vært for svak.

— Det er positivt at de ønsker å gjøre noe mer, men for Venstre sin del er ikke dette noe vi løse de store problemene knyttet til åpne russcener. Om de stenger parken samtidig som de åpner nye mottakssentrene, er jeg redd det bare flytte problemet fordi overgangen blir altfor brå for den enkelte rusavhengig Skal det være noe poeng å gjøre dette, må MO-sentrene få gjøre jobben sin i god tid før parken tømmes.

Han mener byrådet nekter å bruke hele verktøykassen i kampen mot rusmisbruket, og viser til deres avvisning til sprøyterom.

— Man løser ikke alt med brukerrom, men det finnes ingen skikkelig løsning uten brukerrom.

Hva bør gjøres med rusproblemet i Bergen?

FOR LITE: Erlend Horn (V) mener byrådet ikke bruker alle grepene de kan for å bekjempe rusmisbruk.
JO STRAUBE (ARKIV)