På et styremøte i Bergen Bygg og Eiendom (BBE) 23.oktober i fjor, to måneder før budsjettet ble vedtatt, slo et enstemmig styre fast at «ansvarlig byråd tar det hele og fulle ansvar for risikoen for å forskuttere bystyrets budsjettvedtak i denne saken.»

Ville utsette byggestart

— Vi opplevde at byrådet la et utilbørlig press på oss i styret. Selv ønsket jeg byggestart utsatt til etter at bystyret hadde vedtatt budsjettet, sier styreleder Gunnar Bakke (Frp).

I samme sak orienterte direktøren om at han hadde budsjettert med 550.000 kroner i kjøkkeninvesteringer på grunn av restauratørenes manglende interesse for å investere i bygget. Dette ble godkjent av styret, selv om ingen av styremedlemmene BT snakket med i går kan huske at dette forholdet ble nevnt i sakspapirene.

Totalt har Bergen kommune investert 2,6 millioner kroner i restauranten; inkludert kjøkkenutstyr, ventilasjonsanlegg, vegger, himlinger, ventilasjon etc.

— Det burde vært sjekket ut med styret dersom ting endret seg underveis, sier Bakke. Men Bakke vil ikke kritisere noen før han har fått en sak om dette fra direktøren.

Konkurransevridning

Styremedlem Monica Mæland (H) mener det er grunnlag for kritikk. Hun sier det kan være fornuftig å investere 550.000 kroner i et kjøkken.

— Men det forutsetter at det er forretningsmessig forsvarlig. Har BBE investert langt mer enn dette, og bare latt en av interessentene få vite om det, er det sterkt kritikkverdig.

— Kan det være riktig å subsidiere husleien for å få inn en restauratør i bygget?

— Nei. Var det ikke grunnlag for å drive restaurant i bygget, fikk vi finne en annen leietaker. I styret får vi vite at vi skal drive forretningsmessig. Det må også gjelde for et bygg som byrådet presser sånn på for å få ferdig.

- Litt av et paradoks

Styremedlem Tor Sundby (RV) vil ikke uten videre slå fast at direktøren for BBE har gått ut over sine fullmakter.

— De er ganske vide og bygger på tillit. Jeg synes vel det hadde vært lurt om Øvrebotten hadde orientert styreleder før han gikk til store innkjøp, sier Sundby.

— Hvis det er riktig at det er snakk om subsidiering, så er det kritikkverdig, sier Tom Skauge (SV) som sitter i finanskomiteen i bystyret. - Bergen kommune har altfor lite penger til sentrale velferdsoppgaver. Da kan vi ikke bruke penger på å legge til rette for restaurantdrift på denne måten.

Det siste gjør også Gunnar Bakke et poeng av. - Det fremstår som litt av et paradoks at vi legger ned kjøkken på sykehjem for å spare penger, samtidig som det kommunale eiendomsselskapet subsidierer kjøkkenet til en luksusrestaurant i et kommunalt kulturbygg det har kostet 100 millioner å restaurere.

Presisering

I BT i går svarte Dagfinn Øvrebotten at han selv hadde tatt beslutningen om å investere i kjøkkenutstyr.

— Jeg var litt rask 2. påskedag, og har vært litt upresis. Med å ta ansvar for beslutninger om kjøkkenutstyr har jeg ikke ment mer enn oppfølging og detaljeringsbeslutninger etter at styret i oktober 2002 gjorde vedtak om bevilgning, hvor det i premissene står at det skal investeres i restaurantkjøkken, skrev han i en e-post sendt BT i går.