Avdelingsleder for Samferdsel og infrastruktur hos Multiconsult, Asle Aasen, savner en bredere og mer omfattende samfunnsøkonomiske analyse i konsekvensutredningen som er sendt ut på høring.

— Det er etter vår oppfatning flere momenter som ikke er omtalt eller belyst grundig nok. Dersom Bybanen legges i gateplan vil det medføre at store deler av sentrum vil bli en anleggsplass i flere år med de ulemper og tapte inntekter det vil medføre for næringslivet i sentrum. Det vil også medføre trafikale omlegginger, og utfordringer knyttet til trafikkavvikling for hele sentrum.

Kritiske

Sammen med blant andre seniorrådgiver Bent Stensake møter han BT i lokalene sine på Strandkaien. Stensaker påpeker at de alternativene som kommunen legger frem tilsier at man må grave i historisk grunn, Det vil gi utfordringer og konsekvenser med de utfordringer for fremdrift og kostnader.

— All annen infrastruktur i bybanetraseen må legges om. I traseen hvor bybanen skal gå kan det som hovedprinsipp ikke ligge noen rør, kabler og ledninger. Kostnadene ved å flytte disse er store.

Multiconsult har tidligere presentert sine planer for en fjelltunnel i BT. De har inngående kunnskap om fjellet under bergensgatene, og mente deres det både teknisk og økonomisk holder mål målt mot de tunnelforslagene som kommunens konsekvensutredning tar for seg.

— Tunnelene kan i stor grad drives uten at en får synlig anleggsvirksomhet i sentrum, sier seniorrådgiver Kjetil Tepstad.

Løser utfordringer

Multiconsult mener en fjelltunnel gjennom sentrum til Sandviken, løser mange av de største utfordringene man har gjennom sentrum.

— Vårt alternativ er ikke en ren tunnelbane, men innebærer at man legger mer av banen i tunnel gjennom sentrum. Etter sentrumsdelen kan man koble seg på de alternativene som Norconsult presenterer i konsekvensutredningen, sier Stensaker.

Ved å legge traseen gjennom sentrum i fjelltunnel unngår man flere av utfordringene, blant andre:

  • Verdensarvproblematikken med Bybanen over Bryggen
  • Graving i historisk grunn
  • Omlegging av kabler og ledninger
  • Trafikkavvikling i anleggsperioden for alle trafikantgrupper
  • Næringslivet og publikum vil i stor grad være upåvirket av anleggsarbeidene

Ikke ferdig

Tepstad presiserer at deres traseer ikke er full utredet, men et reelt alternativ som kan løse de store utfordringene man har ved å legge banen gjennom sentrum.

— Slik vi ser det vil deler av strekningen kunne kombineres med byggingen av Skansentunnelen og muligens også løse noen av utfordringene dette prosjektet har. Vår bybanetrasé kan kobles mot det eksiterende nettet via en trase mot Haukeland Universitetssykehus og videre mot Kronstad. Sentrumslinjen kan også tilrettelegges mot vest under Puddefjorden og således gi Møhlenpris og Damsgårdssiden et bedre kollektivtilbud.

PRESENTERER: Asle Aasen i Multiconsult mener deres fjellforslag burde vært utredet av Bergen kommune.
TOR HØVIK (ARKIV)