• Vi opplever politiets holdninger til prostitusjon som uheldige. De viser liten forståelse for overgrepene kvinnene utsettes for.

GARD STEIRO

EYSTEIN RØSSUM

TROND NYGARD-STURE

Det sier Åsta Årøen, leder for Kirkens Bymisjons «Ta Vare Prosjektet». Hun er kanskje den som kjenner byens sex-bransje best. Gjennom sitt arbeid har hun nær kontakt med en rekke prostituerte i det såkalte innemarkedet.

— Flere av de utenlandske kvinnene føler ingen trygghet i Bergen. De mangler tillit til politiet, sier Årøen.

- Tas ikke på alvor

Fredag fortalte Bergens Tidende at Hordaland politidistrikt ikke har avslørt én eneste hallik siden regjeringen la frem handlingsplanen mot menneskehandel i fjor vinter.

— Vi vet at flere kvinner blir utnyttet av bakmenn. Problemet er reelt, sier Årøen.

Bergens Tidende kjenner til at utenlandske prostituerte har kontaktet politiet etter å ha blitt utsatt for trusler og utpressing. Likevel er ingen tiltalt eller dømt for slike overgrep i Bergen.

— Jeg vil på grunn av taushetsplikten ikke gå inn på enkeltsaker, men kan bekrefte at vi har hatt kontakt med kvinner som følte de ikke ble tatt på alvor da de gikk til politiet.

Kirkens Bymisjon har tatt dette opp med Hordaland politidistrikt.

— Vi har sagt at vi mener de sender uheldige signaler til miljøet.

Ifølge Årøen mangler politiet kunnskap om prostitusjon. Derfor makter de ikke å gi kvinnene beskyttelse.

— Vi ser ofte at politiet tar kontakt med utenlandske kvinner, men da er det kun for å sjekke pass og oppholdstillatelse. Flere er sendt ut av landet, selv om både de og familiene deres frykter represalier fra kriminelle i hjemlandene.

Kastes ut

Bergen kommune har aldri satt av midler til et eget tilbud for utenlandske prostituerte. Man har bygd opp et godt hjelpeapparat for de norske kvinner som selger sex i Strandgaten, men det viser seg at få utenlandske benytter seg av dette. De holder som regel til i leiligheter og hotellrom.

Det er bare Kirkens Bymisjon og Åsta Årøen som har forsøkt å kartlegge innemarkedet i Bergen.

— Vi har lest annonser, ringt rundt og oppsøkt kvinnene. Noen sier seg villig til å treffe oss, andre legger bare på.

— Hvem er disse kvinnene?

— Det er ingen ensartet gruppe. Vi har truffet både norske og utenlandske. Noen er tydelige på at å selge sex er et frivillig valg. Andre blir utnyttet av bakmenn.

Felles for mange er at de sjelden eller aldri har hatt kontakt med hjelpeapparatet i Norge. De er livredde for å oppsøke norske myndigheter - spesielt politiet.

— Det er mange grunner til dette. Mange kvinner er redde for å bli kastet ut, men vi har også opplevd at politifolk uttrykker holdninger som vitner om liten forståelse for overgrepene kvinnene utsettes for, sier Årøen.

Utsettes for tvang

I de seks første månedene av 2004 hadde Kirkens Bymisjon opprettet tett kontakt med 14 kvinner fra innendørsmarkedet.

— Vi har snakket med langt flere på telefon, men opplever at det er vanskelig å få møte dem personlig.

— Hvor stort er egentlig dette markedet?

— Det er vanskelig å gi noe nøyaktig tall. Bak hvert telefonnummer kan det skjule seg flere kvinner. Mobilnumre skifter eiere. Når en kvinne forlater byen, overlates gjerne telefonen til en ny kvinne. Miljøet er lukket og uoversiktlig.

Nettopp derfor mener Årøen det er viktig å drive oppsøkende virksomhet. Verken politiet eller andre kan forvente at kvinnene tar kontakt på eget initiativ.

— Vi forsøker å nå ut med informasjon og hjelp. Mange av kvinnene er usikre på rettighetene sine. Blant annet vet de ikke at prostitusjon er fullt lovlig her i landet.

I Oslo har politiet utpekt egne kontaktpersoner for prostituerte. Hensikten er at kvinner som utsettes for tvang og overgrep skal ha åpne kanaler til ordensmakten.

— Jeg synes det er et godt tiltak. Kanskje vil en slik ordning bidra til å skape mer tillit til norske myndigheter. Først da vil disse kvinnene oppleve rettssikkerhet. Det bør en selvfølge for alle i dette landet - enten man selge sex eller ikke.

KRITISK TIL POLITIET: Her i varmestuen i Nykirken tar Åsta Årøen og Kirkens Bymisjon imot utenlandske kvinner som selger sex i Bergen. Kvinnene mangler tillit til politiet, mener Årøen.<br/>Foto: BENT ARE IVERSEN