I et oppslag i Dagsavisen i dag kommenterer Herman Friele Oslo-ordfører Per Ditlev-Simonsens mye omtalte bankkonto i Sveits.

Ifølge avisen mener Friele at det er formildende at Simonsen arvet den omtalte kontoen i Sveits, og slikt sett ikke aktivt har forsøkt å plassere penger utenlands.

Herman Friele benytter også anledningen til å lange ut mot svigersønnene til Per Ditlev-Simonsen, som ifølge Oslo-ordføreren selv skal ha truet ham.

Les mer om dette her: — Sjofle angivere

Herman Friele ønsker ikke å uttale seg til bt.no, men sendte i formiddag ut en pressemelding om saken.

— Jeg vil understreke at jeg aldri har forsvart unndragelse av midler som etter loven skulle vært beskattet, ei heller har jeg gitt uttrykk for støtte til denne typen handlinger. Jeg tar avstand fra enhver form for brudd på lover og regler knyttet til innbetaling av skatt, og unndragelse av midler som burde vært beskattet. Dette mener jeg det kan sås tvil om gjennom oppslag i media, herunder Bergensavisen, skriver Friele.

Les Stine Akres (RV) valgblogg om Friele-utspillet

Friele legger til at han ikke sympatiserer med handlingene til de involverte i saken.

— Likevel ser jeg det som naturlig å ha medfølelse for den påkjenning en slik offentlig oppmerksomhet medfører for de involverte parter, og dette er en rent medmenneskelig medfølelse uavnheigig av hvem som måtte bli utsatt for et slikt offentlig press, skriver Friele.

FØLER SEG MISFORSTÅTT: Herman Friele understreker at han ikke forsvarer skattefusk.
BERGENS TIDENDE