Det er første gang toppledelsen i et av regjeringspartiene åpent kritiserer politiets håndtering av terroraksjonen.

SVs nestleder og parlamentariske leder, Bård Vegar Solhjell, mener PST og Janne Kristiansen har utmerket seg med å gi offentligheten upresis informasjon om egne handlinger, samt at de verken har vært ydmyke, åpne eller vist evne til selvrefleksjon. Upresist fra PST

-  Tonen en så sentral etat legger an, i en slik ekstremsituasjon, spiller en stor rolle. PST har ikke lagt an en tone preget av læringsvilje og selvrefleksjon. Det virker også som om PST har en upresis omgang med informasjon om PSTs egen håndtering av Anders Behring Breivik før 22. juli. Det styrker ikke tilliten, sier Solhjell.

-  Hva synes du om at PST ikke selv fortalte om Global Shield-operasjonen og omstendighetene rundt tollvesenets rapportering av Anders Behring Breivik til PST?

-  Det virker som om PST har gitt offentligheten upresis informasjon. Det hadde vært klokt å gi all informasjon med en gang, sier Solhjell.

Må vise seg tilliten verdig

-  PST er gitt en helt usedvanlig tillit og ansvar i vårt system. Det blir bevilget masse penger til PST, og de skal håndtere et følsomt og vidt mandat. I dagens samfunn må de vise seg en slik tillit verdig, sier han, og tar til orde for en bred politisk diskusjon om kravene som stilles PST:

-  Det er særlig tre dimensjoner jeg tenker på; åpenhet, ydmykhet og overvåking av høyreekstreme miljøer.

Åpenhet

-  PST skal selvfølgelig ha hemmeligheter, men de kan være åpne om hva som må være hemmelig. Det er et generelt utvik-lingstrekk i statlige etater at de har en medie— og informasjonshåndtering som er etablert for å stille etaten i et best mulig lys. Det burde i stedet vært fokusert på saklig informasjon. Vi er 100 prosent avhengige av at PST er åpne og har et spesielt høyt presisjonsnivå på informasjonen, og at de behandler alle likt.

-  Jeg har reagert på uttalelsene til Janne Kristiansen etter 22. juli. Særlig uttalelsene om Stasi og utsagn som «vi har full kontroll». Hun var meget rask til å frifinne seg selv, i en situasjon hvor flertallet av ledere i berørte etater fremhevet behovet for ydmykhet. Jeg mener PST, med den rollen de har, bør vise en spesiell ydmykhet, sier Solhjell.-  De indre vurderingene i PST kjenner jeg ikke. Men vi vet at politisk vold i Norge er blitt utført av høyreekstreme. Og nå har vi i Norge fått et av historiens verste eksempler på slik vold. Selv om vold og terror kan komme fra flere leire, er det dessverre slik at høyreekstremisme har i seg en form for voldsdyrking, og derfor må det holdes et skarpt øye med disse miljøene, men ikke på bekostning av andre. PST burde åpent si hvordan de har fulgt med de høyreekstreme miljøene, eventuelt hva de ikke har gjort og hvorfor de har prioritert som de har gjort. PST bør gå inn i en slik debatt preget av selvrefleksjon, og være åpne om det de kan være åpne om.

-  Hvor alvorlig synes du din kritikk av Janne Kristiansen er?

-  Jeg vet ikke hvor alvorlig PST tar kritikk fra en SV-politiker, men jeg vil understreke at PST er hele Norges PST. Jeg er ingen enslig svale som retter denne kritikken, sier Solhjell.

Hva mener du om PSTs håndtering? Si din mening under!